NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

The Brand Gap


เมษายน 28, 2013 Posted by | Brand Marketing | ใส่ความเห็น

Brand Masterclass Week Two


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนและรับข้อมูลข่าวสารได้ฟรี
www.mootee.typepad.com
หนังสือไม่มีความจำเป็น เราจะส่งวัสดุการอ่านเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนทั้งหมด

เมษายน 28, 2013 Posted by | Brand Marketing | ใส่ความเห็น

60 Minute Brand Strategist: Extended and updated hard cover NOW available.


เมษายน 28, 2013 Posted by | Brand Marketing | ใส่ความเห็น

ความหมายของการสร้างสรรค์โฆษณา : Meaningful-Advertising


เมษายน 28, 2013 Posted by | Brand Marketing | ใส่ความเห็น

กรณีศึกษา 5 วิธีการส่งเสริมแบรด์ของคุณ “Made in America”


สวัสดีครับ

วันนี้เราอยากจะคุยกับคุณเรื่อง เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ของสินค้าคุณ ด้วยการดูตัวอย่างจากกรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ของอเมริกา “Made in America” และปรับมาใช้กับแบรนด์ของคุณในทำนองว่า “Made in Thailand” ในส่วนนี้ เราเชื่อว่า คนไทยหลายคนอาจจะร้องว่า “ยี้” แบรนด์ ไทยๆ หรือ จะไปสู้กับ “Made in America” เราขอบอกตรงนี้เลยครับ ว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ “Made in Thailand” นี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพไม่แพ้ใครเลย ถ้าคนไทยจะทำกันจริงๆ   แต่ก็ด้วยนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ ที่ติดนิสัยเสีย “พอแบรนด์ของตนเองดัง หรือ มีลูกค้าเยอะๆ” ก็จะทำให้คุณภาพสินค้า หรือ บริการคุณภาพตกต่ำลง  แต่ยังจำหน่ายราคาเท่าเดิม  รวมทั้งยังขาดการแบ่งเงินที่ได้จากผลกำไรไปใช้ในกระบวนการ R&D  เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต และการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   แต่ส่วนใหญ่กับนำกำไรที่ได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือ ไม่มีวินัยทางการเงินทำให้ใช้เงินไปเผิดประเภทและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์ หรือ องค์กร

นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ก็มีนิสัยเสีย ชอบใช้วัสดุคุณภาพไม่ค่อยดี เน้นผลิตสินค้าราคาถูก เน้นลูกค้าตลาดล่าง เพราะเราถูกสอนให้เชื่อว่า “ผลิตของแพงคุณภาพสูง จะไม่มีใครซื้อสินค้าคุณ”

คำถาม : คุณคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือ?

ในขั้นตอนนี้ เราอยากจะให้คุณลองคิดดูว่า สาเหตุอะไร? ที่ทำให้แบรนด์  “Made in Thailand” ไม่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ในขณะที่ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ ดังๆ ของโลกเป็นจำนวนมาก

  1. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  2. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  3. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  4. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  5. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  6. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….

เราเชื่อว่าคุณสามารถค้นหาคำตอบได้มากมาย และขอให้ตอบให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้  เพราะคำตอบที่คุณตอบนี้ เป็นสิ่งที่จะนำไปใช้เปรียบเทียบกับสินค้า “แบรนด์ของคุณ” ว่ามีข้อใดตรงกับปัญหาข้อผิดพลาดของคุณบ้าง  ขอให้เปรียบเทียบตามความเป็นจริง ห้ามหลอกตัวเอง
และให้นำไปปรับปรุงการทำงานในอนาคต

เรามาลองพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ “Made in America” ว่าเขาทำงานกันอย่างไร จากประเด็นแรกที่จับความได้ก็จะเป็นการปลุกเร้าให้คนในชาติ “รัก ชอบ และใช้ สินค้าที่ผลิตในประเทศ” ซึ่งในอดีตรัฐบาลได้พัฒนาสินค้าที่ผลิตในประเทศ ยี่ห้อ “รักไทย” แต่ก็ทำเพื่อสร้างกระแส ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่คิดจะทำแบบจริงๆจังๆ  ทำแบบไฟไหม้ฟาง ซึ่งเป็นอุปนิสัยหลักของ “คนไทย” ปกติทั่วไป

1. สร้างความภาคภมูิในในการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ในการกระตุ้นตลาด 

การสร้างความภาคภูมิใจของประชาชนชาวอเมริกัน โดยการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างกระแสความรักชาติ หรือ ชาตินิยม ผ่านเว็บไซต์ และทำการจัดโปรโมชั่น  โฆษณา และอื่นๆ  เน้นความจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำในสหรัฐอเมริกา  สร้างโลโก้ให้สอดคล้องกับความรักชาติ เช่น บริษัทผลิตเสื้อผ้าเด็กที่ออกแบบให้เด็กดูกล้าหาญสไตล์ อเมริกัน และติดแบรนด์ “Made in USA”  และการจัดบูทออกงาน การออกแบบแคตาล็อก ก็ให้ออกแบบสไตล์รักชาติ และเน้นความสุขจากสีหน้าตาของผู้ใช้ และความภาคภูมิใจของผู้ใช้

2. เตือนผู้ใช้ว่ารายได้จากการจำหน่ายสินค้า หรือ บริการนี้บางส่วน จะนำไปบริจาคให้ทหารชายแดน หรือ ทหารผ่านศึก ที่โรงพยาบาลทหาร 

การใช้วัตถุดิบ และแรงงานในประเทศ และจำหน่ายในประเทศ จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ และรายได้จากการจำหน่ายบางส่วนก็นำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ปกป้องประเทศ และจะต้องมีการทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ดี เชิงสร้างสรรค์ มีรูปถ่ายการบริจาคในสถานที่นั้นจริงๆ  มีการเผยแพร่ข่าวการบริจาคผ่านทาง YouTube หรือเว็บไซต์ของบริษัท แบบเป็นภาพเหตุการณ์และยอดเงินบริจาค ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ไม่ใช่ประเด็น  ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะลูกค้า และบุคคลทั่วไปจะเริ่มเข้ามาสนใจและให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการของคุณ

คนส่วนใหญ่ มักจะชอบอยากรู้เรื่องของคนอื่นๆ  ดังนั้น ถ้าเราเอาจุดนี้มาเล่นจะทำให้เกิดสาวกมาติดตามความก้าวหน้าในการบริจาคที่ต่่างๆ ของรายได้แก่ทหารชายแดน หรือ ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความรักชาติและนิยมสินค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง

3. หาวิธีสร้างสรรค์เพื่อแสดงคุณค่าทั้งหมดของคุณ

คุณจำเป็นจะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และสร้างสัญญาลักษณ์ ในสินค้า หรือ บริการของคุณให้มีความสร้างสรรค์  ดูแล้วรู้สึกได้ด้านจิตใจ ซึ่งการทำอย่างนี้คุณจำเป็นจะต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาช่วยในการออกแบบ  และทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ซึ่งมีตำราด้านนี้เยอะอยู่พอสมควร

นอกจากนี้คุณอาจจะต้องมีการจัดปาร์ตี้ให้กับลูกค้าที่มีความชอบในสไตล์ของคุณ และมีความรักชาติ ในสินค้าที่ผลิตในประเทศมาจัดงานคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ

4. แสดงเหตุผลว่า “Made in USA” ดีกว่าต่างประเทศ 

การส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ของลูกค้าในการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ ด้วยการใช้ชื่อโลโก้ ที่สื่อไปในทางรักชาติแบบรู้สึกได้ด้วยกลิ่นไอประมาณนี้ ไม่จำเป็นจะต้อง ใส่ชื่อแบบโต้งๆ ไม่ต้องคิดหรือสร้างสรรค์เลยก็ไม่ดีครับ

คุณจำเป็นจะต้องแจงคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน  กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากลจากที่ต่างๆ  มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย  ที่สำคัญจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือด้านภาพลักษณ์ของบริษัท และมาตรฐานที่ได้รับในขั้นตอนการผลิต

5. แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิต

การแบ่งปันเรื่องราวการให้บริการ การช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ใน Facebook และ Twitter เพื่อให้บุคคลอื่นๆ สามารถเข้ามาร่วมให้ความเห็นและเสนอแนะ  ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายแก่การทำและจำเป็นจะต้องนำความเห็นที่ดี และน่าสนใจมาทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการต่างๆ และต้องพยามสร้างเครือข่ายให้มากที่สุด

 

วันนี้ ก็ขออธิบายสั้นๆ เพียงเท่านี้ก่อนเนื่องด้วยมีเวลาจำกัด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข สมหวังตามต้องการ

เอกกมล เอี่ยมศรี

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com 

 

 

มีนาคม 9, 2013 Posted by | Brand Marketing | | ใส่ความเห็น

การใช้ Linkedin เป็นเครื่องมือในการหาลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ


สวัสดีครับ

วันนี้ เราอยากจะคุยกันเรื่อง Marketing อีกสักครั้ง เพราะช่วงนี้ห่างหายเกี่ยวกับการเขียนเรื่อง Marketing ไปพอสมควร และเช้าวันนี้ได้อ่านบทความทางการตลาดของเว็บไซต์แห่งหนึ่งแล้วประทับใจ ก็เลยจะมานำเสนอให้ทุกๆ คนได้รับทราบกันครับ

ในบทความนี้เขาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือที่จำเป็นในยุคปัจจุบันสำหรับการติดต่อสื่อสารกับสังคมออนไลน์  หรือ ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกัน และได้มีการนำเรื่อง Linkedin มาเป็นประเด็นในการสนทนาระหว่างนั่งรับประทานอาหารกลางวัน

 ดังนั้น เราจะนำบทสนทนาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 2 ท่านนั่งคุยกันในระหว่างรับประทานอาหารมาเล่าสู่กันฟังนะครับ  ทั้งคุยกันว่า Linkedin จะสามารถทำอะไรได้บ้าง

1) ขอขอบคุณสำหรับการรับการเชื่อมต่อของคุณ

การเชื่อมต่อ เป็นการเชื่อมต่อขนาดของเครือข่ายของคุณซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับปริมาณเครือข่ายของคุณว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหน หรือคุณเป็นบุคคลที่สำคัญมากน้อยเพียงใดในกลุ่ม  ดังนั้นเราอยากจะขอให้คุณขอบคุณเครือข่ายของคุณทุกคนที่รับการเชื่อมต่อ Linkedin เพราะการที่บุคคลอื่นยอมรับการเชื่อมต่อของคุณ  เพราะนี้เป็นเวลาที่ดีที่คุณจะแนะนำตัวเอง และขยายเครือข่างทางธุรกิจ โดยการนำเสนอตัวคุณเองและธุรกิจจะต้องไม่เป็นการก้าวล้ำความเป็นส่วนตัวของพวกเขา และการแนะนำตัวเองของคุณจะต้องสร้างประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับพวกเขาด้วย ไม่ใช่การเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านคนอื่นๆ และยื่นสินค้าให้พร้อมกับบอกว่า 20 บาทครับค่าสินค้า โดยที่ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านยังไม่ทันตั้งตัวเกี่ยวกับการมาเยี่ยมเยือนของคุณเลยในครั้งนี้

คุณจะต้องระลึกเสมอว่า อย่าเสนอขายสินค้าให้กับใครๆ โดยที่คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอว่าชอบอะไร ทำงานอะไร มีธุรกิจแบบไหน มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาบ้าง  เพราะหลายคนคิดแต่จะหาประโยชน์ด้วยการสร้างเครือข่ายของตนให้เยอะขึ้นใหญ่ขึ้น เพื่อหาความน่าจะเป็นในกลุ่มผู้ซื้อสินค้าหรือร่วมธุรกิจ  เพราะวันนี้เขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสค่อยแนะนำใหม่ในอนาคต

2) การกระทำของกลุ่ม 

คุณจะต้องไม่กลัวที่จะติดต่อกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเครือข่ายที่มีอาชีพ ธุรกิจที่หลากหลาย นอกจากนี้เพื่อนๆในกลุ่มของคุณอาจจะเป็นพันธมิตรในทางธุรกิจได้ดีในอนาคต ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสใจร่วมกันและวัตถุประสงค์ร่วมกันในทางธุรกิจ (หลายคนคิดว่า เรากำลังจะนำเสนอการทำธุรกิจแบบขายตรง หรือ MLM ไม่ใช่ครับ แต่เป็นการนำเพื่อนๆ ในกลุ่มของคุณให้มาร่วมออกความเห็นในการทำงานทางธุรกิจของคุณ เพื่อขอไอเดียใหม่ๆ หรือเป็นการอภิปรายของกลุ่ม)  การที่คุณเริ่มให้ในกลุ่มทราบว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไร?  และคุณก็จะให้ความเห็นที่มีคุณค่าและน่าสนใจแก่กลุ่มเครือข่ายของคุณเสมอ ตรงนี้ถือเป็นจุดแข็งอย่างมากที่จะทำให้เพื่อนๆ ในเครือข่ายของคุณยอมรับในความเป็นมืออาชีพของคุณ

3) ใช้มัน และติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณจะต้องแน่ใจว่าคำเชิญของคุณในการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนำให้คุณรู้จักอีกทีด้วยการเชื่อมต่อ Linkedin ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ / เพื่อนร่วมงาน / กลุ่มเป้าหมายหลังจากที่มีการประชุมหรือสัมมนางานต่างๆทุกครั้ง  ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องจดจำชื่อและเหตุการณ์ที่คุณได้พบเจอพวกเขาให้ได้ว่าพบเจอกันที่ไหน

ครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านนี้ได้คุยกันในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน จากประสบการณ์ส่วนตัว การพูดคุยกันในช่วงพัก หรือเวลารับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำแบบสบายๆ จะทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงเยอะมาก และนำมาใช้ได้จริง

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดี วันนี้วันแห่งครอบครัวครับ

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com

มิถุนายน 24, 2012 Posted by | Brand Marketing | ใส่ความเห็น

เคล็ดลับสำหรับการออกแบบประยุกต์อุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ดูเด่น


สวัสดีครับ

วันนี้ เราอยากจะคุยกันเรื่อง Branding กันบ้างเพราะไม่ได้เขียนเรื่องนี้มานานมากแล้ว และหลายท่านก็อยากไอเดียใหม่ๆ มาช่วยสนับสนุนการทำงานในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันนี้ Application สำหรับ Mobile กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายปี ขอให้ทุกๆ ท่านปรับธุรกิจตาม Mobile Age ให้ทันนะครับ

วันนี้การพัฒนาโปรแกรม Application สำหรับโทรศัพท์ Smart Phone ไม่ใช่เรื่องใหญ่และมีนักพัฒนาอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก  ซึ่งเราอยากจะขอนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา ประกอบด้วย:

วางแผนกลยุทธ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจกระโดดลงไปออกแบบหรือการเขียนโปรแกรมควรจะมีเริ่มวางแผนการร่วมมือและประชุมทีมงานผู้พัฒนา Application ดังนี้

1) พิจารณาวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณว่าทำเกี่ยวกับอะไร และคุณกำลังจะพัฒนา App ไปใช้สนับสนุนส่วนใด หรือ อะไรสำหรับธุรกิจของคุณ

– ถ้าคุณทำธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร และต้องการจะสร้าง App เพื่อรวบรวมเมนูอาหาร รายการพิเศษ หรือ เมนูอาหารให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และให้ผู้ที่เป็นลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้ผ่านทาง Smart Phone หรือ จองโต๊ะที่นั่งและ เซตเมนูอาหาร ก็ถือว่ามีประโยชน์

– ถ้าคุณทำธุรกิจค้าปลีก และต้องการสร้าง App เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับสมาชิกร้านค้าในเครือข่ายของตน ก็ถือว่ามีประโยชน์ หรือ สั่งสินค้ากับ Supplier ที่มีสินค้าน้อยชิ้นรายเล็กๆ ก็น่าสนใจ

เมื่อคุณสามารถกำหนดเป้าหมายของการสร้าง App ได้เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้เริ่มกำหนดรูปแบบร่างรายละเอียดแบบง่ายก่อนๆ ครับ

2) ทำให้มันง่าย

– การนำเสนอข้อมูลเนื้อหาและภาพใน App จะต้องประยุกต์ให้มันง่ายแก่การใช้งานมากที่สุด  แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณตัดรูปแบบการทำงานของสิ่งที่จะนำเสนอใน App ให้ไม่น่าสนใจ  ขอให้คุณออกแบบให้มี feature ที่หลากหลายตามขนาดของหน้าจอที่แตกต่างกันบนอุปกรณ์มือถือ  เพราะDesktop ของแต่ละอุปกรณ์จะมีความละเอียดของมาตรฐานที่แตกต่างกันตามมาตรฐานของคอมพิวเตอร์  หากคุณมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่จำเป็นในการถ่ายทอด จะมีปัญหาอย่างมากในอุปกรณ์มือถือ Smart Phone ขนาดเล็ก

3) เลือกกรอบรูปแบบโปรแกรมที่คุณจะพัฒนา

– การเลือกรูปแบบของโปรแกรมหลักที่ประยุกต์ใช้ของคุณอาจจะเป็น jQuery  ซึ่งอาจจะเป็นแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบที่จะใช้สำหรับยี่ห้อใดๆ เช่น App สำหรับ Apple หรือ App สำหรับ Android Software หรือ สำหรับอุปกรณ์ Tablet เป็นต้น

ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา App สามารถเลือกกรอบของโปรแกรม Software ที่่มีความเข้าใจวิธีการพัฒนาอย่างลึกซึ่งที่สุด และมีความชำนาญ และทีมงานทุกคนสามารถดำเนินการร่วมกันได้  เพราะการพัฒนา App บางประเภทจำเป็นจะต้องมีการทำงานเป็นทีม เพราะมีความซับซ้อนสูง

4) ประสบการณ์ของผู้ใช้ App เป็นสำคัญ

– ผู้ใช้ App ที่พัฒนาโดยทีมงานของคุณจำเป็นจะต้องไม่ต้องเรียนรู้อะไรที่มันยุ่งยากและซับซ้อนไปจากเดิมมาก  หรือมีการจัดวางรูปแบบ App ที่ตรงข้ามกับมาตรฐานที่รุ่นพี่ๆ เขาทำไว้นานแล้วมีชื่อเสียงมาก และคุณอยากทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับแนวทางปฎิบัติเดิม (ขอบอกไว้ก่อนเลยครับ อย่าทำ) เพราะจะกลายเป็นทำลายแบรนด์ของคุณมากกว่า

คุณจำเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับอายุของผู้ชมและผู้ใช้ App และเป้าหมายการใช้งานทางสังคมและที่สำคัญที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี พวก Boomers จะไม่ใช้ App ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพวก Gen Y

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า App จะทำงานอย่างที่ควรจะเป็น เช่น คุณมีปุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม App จะต้องมีการทดสอบในอุปกรณ์ Smart Phone ทุกชนิด และทดสอบการแสดงผลของสีที่คุณได้ออกแบบ ในอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยว่ามีการเพี้ยนหรือความชมชัดต่างกันอย่างไร

จากมุมมองเชิงกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาพิเศษ App จะช่วยคุณสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือในตราสินค้าของคุณ  เพื่อให้เกิดช่องทางออกของลูกค้าคุณหรือให้ข้อเสนอพิเศษที่จะช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในสิ่งที่คุณกำลังพยามที่จะบรรลุ

5) ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

– คุณมีความจำเป็นที่จะต้องทดสอบให้มีการลอง Download App จากกลุ่มผู้ที่ทดลองใช้กลุ่มหนึ่ง เพื่อหาข้อผิดพลาดของ App และความยุ่งยากในการใช้งานต่างๆ ในปริมาณที่มากพอสมควร

ถ้าคุณกำลังพัฒนา Web App หรือ Hybrid สำหรับใช้ Google Chrome และ Firefox มีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ดีมากที่จะช่วยให้คุณทดสอบ และแก้ไขปัญหาตามเบราว์เซอร์ของพวกเขา XCode ให้จำลอง App ที่ดีสำหรับแอพพลิเคชั่น iOS ที่คุณสามารถทดสอบให้ดีเช่นกัน

ข้อสำคัญอีกแบบ คุณจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องมือการพัฒนา App ที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยทุกๆ 3 เดือน เพื่อนำมาปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆในการพัฒนา App ของคุณ

ข้อสรุป

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อออกแบบโปรแกรมมือถือในลักษณะ App ก็คือคุณต้องหาเป้าหมายของผู้ใช้หรือผู้ที่จะเข้าชมให้ได้ว่า “พวกเขาจะได้อะไร?  ตรงกับความต้องการของพวกเขาหรือไม่?   มีคุณประโยชน์ครอบคุมด้านไหน เพื่อความสนุก  ความรู้   ข้อมูลเดินทาง  ความสะดวกในการติดต่อร้านค้า  ฯลฯ ” สิ่งเหล่านี้จะต้องคิดตั้งแต่ครั้งแรกในขั้นตอนออกแบบ  และสิ่งที่คุณทำมีคนอื่นทำรึยัง  เราจะนำ Concept ของเขามาต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับเราได้ไหม  อื่นๆ ต้องคิดให้รอบคอบ

สุดท้ายเราจะทำ App ให้ Download ฟรี  หรือ จำหน่ายให้สาวกทั้งหลาย ก็ต้องมีการวางแผนธุรกิจต่อไปด้วยให้ครบวงจร

เราหวังว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆ ท่านที่กำลังจะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา App สำหรับนำมาใช้ในธุรกิจของท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com

มิถุนายน 23, 2012 Posted by | Brand Marketing | 1 ความเห็น

ตัวอย่าง : กระบวนการออกแบบโลโก้ระดับมืออาชีพ


สวัสดีครับ

วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบโลโก้ที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทำเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ชม เราได้อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมาก จนต้องนำมาใส่ในหน้าเว็บบล็อกอันนี้เพื่อให้ทุกๆ คนได้เข้าวิธีการคิดของผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ โลโก้ ครับ

บทความนี้คัดลอกมาจาก : Jacob Cass

กระบวนการออกแบบโลโก้สำหรับ FITUCCI ได้จ้าง คุณJacob Cass ให้ออกแบบโลโก้ของบริษัทให้มีความเก๋ ทันสมัย ง่ายแก่การเข้าใจ ไม่ซับซ้อนตีความสื่อที่เผยแพร่ออกมา

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/fitucci.jpg

(รูปภาพประกอบการบรรยาย)

ในบทความนี้ จะแนะนำคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบในสไตล์ของ Jacob Cass ในการสร้างโลโก้สำหรับ Fitucci ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในด้านกระบวนการคิดที่สร้างโลโก้

FITUCCI Co., Ltd เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจครอบคลุมเกี่ยวโครงการที่อยู่อาศัยที่หรูหรา และศูนย์การค้า รวมทั้งจำหน่ายประตูและหน้าต่างที่เป็นสไตล์ศิลปะ   ดังนั้นเราจึงออกแบบสไตล์ประตูและหน้าต่างที่มีความเก๋ เหมือนจะเชื้อเชิญให้คุณก้าวเข้ามาในสำนักงานของเราก่อนที่จะตัดสินใจ

ภาพด้านล่างนี้จะเป็นธุรกิจที่ FITUCCI ดำเนินการอยู่ เพียงบางส่วนครับ

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/fitucci-doors.jpg

บทสรุป

Erik Fitucci ครั้งแรกที่ได้พบรูปแบบการทำงานที่อยู่ใน Portfolio และพูดคุยกันกับ Jacob Cass ภายหลังจากที่ได้มีการติดต่อกันครั้งแรก และ Jacob Cass ได้ส่งแบบสอบถามการออกแบบโลโก้ “http://justcreative.com/hire-me/” ให้กรอก เมื่อลูกค้าได้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับมาจะทำให้เข้าใจแนวคิดของลูกค้าได้

Erik ต้องการให้ออกแบบโลโก้เก่าของเขาใหม่ (ด้านล่าง) และเขาต้องการให้โลโก้ใหม่เป็นที่สิ่งที่เรียบง่าย แต่มีความเท่ห์ในตัวเอง และเขายังอยากให้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์หรูหรา และมีความสง่างาม

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/fitucci-old.jpg

โลโก้จะถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์ Fitucci และยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องเขียน โดยที่ตลาดเป้าหมายของธุรกิจเขาเป็นสถาปนิกและนักออกแบบที่ทำงานในระดับ Hi-End โครงการที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์

ความเห็นผู้เขียน : เราเห็นว่าการมี link ของแบบสอบถามไว้ในเว็บไซต์ของเราเองและให้ลูกค้าตอบโจทย์ถึงรูปแบบและความสนใจของเขาให้เราทราบเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเราคิดว่าคำถามต่างๆ ในแบบสอบถามนี้ดี เราก็ว่าอาจจะเลียนแบบได้เลยครับ

การวิจัย

เมื่อได้รับเงินมัดจำ 50% เขาก็เริ่มต้นสำหรับข้อตกลงและเริ่มทำการศึกษาโลโก้ เขาได้เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด และรวมถึงการมองถึงคู่แข่งของบริษัทลูกค้าด้วย การวิจัยอุตสาหกรรมของเขาและการค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบของโลโก้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย

ทำให้เกิดการะดมสมอง conceptualising & Reflection

 http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/sketches.png

ขั้นตอนต่อไปของโครงการได้พัฒนาโลโก้ การพัฒนาแนวคิดการออกแบบโลโก้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ ” http://justcreative.com/2007/12/27/how-to-boost-your-creativity/” เข้ามาเล่นในโลโก้นี้ การออกแบบจะต้องมีการถกเถียงและสรุปการออกแบบและการวิจัยที่ดำเนินการนี้เขาจะปล่อยให้ความคิดดำเนินไปอย่างไม่มีอะไรมากั้นแบบไร้สามัญสำนึก  ซึ่งการระดมความคิดนี้จะต้อง “http://justcreative.com/2007/11/26/how-to-be-creative/”  ทำการร่างความคิดลงในกระดาษที่เป็นสมุดประจำตัว และให้พวกกราฟิกดีไซน์เนอร์ ทดลองออกแบบในคอมพิวเตอร์กราฟิค ซึ่งช่วงเวลานี้เขาไปอยู่ที่แผนกอื่นเพื่อให้กราฟิคทำการออกแบบเบื้องต้นออกมาก่อนอย่างที่เขาต้องการ และการออกแบบจะมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับงานในมือ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการออกแบบโลโก้

เมื่อ conceptualising ของนักออกแบบบางคนจะกังวลเกี่ยวกับบางส่วนของรูปแบบกราฟิคและรูปภาพของชิ้นงาน ขณะที่ Jacob Cass จะพยามสื่อถึงความหมายเชิงลึกหรือประเภทของปริศนาภาพบางส่วนของโลโก้ ตัวอย่างของโลโก้ที่แสดงปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในโลโก้ที่ดี (รูปภาพด้านล่าง)

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/fed-ex.jpg

สิ่งเหล่านี้ใช้แนวคิดโลโก้ที่มีผลกระทบใหญ่บนมุมของโลโก้ และเมื่อนักออกแบบสร้างโล้โก้ที่พวกเขารู้ว่ามันตรงไป “มันเป็นเอกลักษณ์มิติช่วยเพิ่มประสบการณ์และอัตลักษณ์โดยรวม

หากต้องการดูว่าเขาหมายถึง การเปรียบเทียบโลโก้เหล่านี้ตามแนวคิด ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่แนวคิด “http://lekowicz.com/library/logohell/logohell.html” ขอให้สังเกตความแตกต่าง? จาก link ตัวอย่างที่นำเสนอครับ

เขาต้องการดูว่า คุณได้เห็นภาพลวงตาของแสงในโลโก้ Fitucci ใหม่ได้หรือไม่? ที่มีอยู่ลักษณะของโลโก้ใหม่อีกครั้งตอนนี้ ก่อนที่จะอ่านบทต่อไป  (ภาพด้านล่าง)

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/fitucci.jpg

แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังโลโก้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านข้าง (trapeziums)  สามารถแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งจะเห็นเป็นหน้าต่างหรือประตู (มันจะเปิดให้เป็นเรื่องของการตีความ) หลอกว่าคุณกำลังอยู่ภายใน (หรือภายนอก) ห้องและคุณกำลังมองหาข้างนอก (หรือเข้ามา) …..สังเกตเห็นภาพลวงตา?

ความเห็นผู้เขียน : เราว่าเทคนิคในการออกแบบของ Jacob Cass อยู่ที่เขาพยามนำโลโก้ให้เกิดความลึกในเชิงมิติ  เล่นสไตล์รูปภาพลวงตา (เทคนิคนี้น่าสนใจมาก อยากให้ทุกๆ ท่านศึกษาให้แตกฉาน) และ โลโก้จะต้องทำให้เกิดการเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองได้ด้วยปริศนาที่เราซ่อนไว้ข้างในโลโก้ (อันนี้ยากหน่อย เพราะจะต้องอาศัยประสบการณ์ กับอ่านหนังสือของลัทธิเซน จะช่วยให้เข้าใจปริศนาธรรมและนำมาใช้ออกแบบได้ดีครับ)

รูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์

หลังจากการทดสอบและการทดลองจำนวนมากและหลายรูปแบบในที่สุดเขาก็ tweaking มีโลโก้เสร็จสมบูรณ์ถูกใจอย่างที่เขาต้องการให้เป็น เพื่อเสนอ Erik ที่เป็นลูกค้า

เขาได้พบอย่างใดอย่างหนึ่งของแนวคิด Erik ขณะที่เขากำลังนำเสนอรูปแบบของโลโก้และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้านการออกแบบ (เสนอเฉพาะแนวคิดที่ดีที่สุดเพียง อันเดียว ให้กับลูกค้า) อ่านเพิ่มเติมได้ “http://vector.tutsplus.com/articles/web-roundups/10-principles-of-the-logo-design-masters/

ภายใน 10 นาที หลังจากที่ได้มีการอธิบายจบ

      “I LOVE IT” 

นอกจากนี้คุณยังจะสังเกตได้ว่าโลโก้ Fitucci ทำงานทั้งบนพื้นหลังสีดำและยังทำเป็นพื้นสีขาวที่คุณสามารถมองเห็นความแตกต่างได้ด้วย (ภาพด้านล่าง)

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/fitucci-inverted.jpg

เนื่องจากระยะห่างขนาดใหญ่ในระหว่างตัวอักษร โลโก้นอกจากนี้ยังสามารถลดขนาดลง เพื่อให้มีขนาดเล็กมากและยังคงมีความ “คมชัดเจน” นอกจากนี้ยังมีรุ่นแบบโลโก้ (ภาพด้านล่าง) สำหรับใช้ในสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ / ขนาดเล็ก และสำหรับสถานที่ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นที่ส่วนเหลือของข้อความใต้โลโก้

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/fitucci-plain.gif

โดยสรุป FITUCCI โลโก้เป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ อมตะ สร้างสรรค์ หรูหรา โลโก้ที่มีความซับซ้อนด้วยการสัมผัส

การตัดสินใจในการออกแบบ

เมื่อออกแบบโลโก้ มักจะมี 4 หลักการที่จะเก็บไว้ในใจ…. แนวคิดตัวอักษรสีและการดำเนินการในขณะที่ผมได้อธิบายแล้ว แนวคิดที่เขาจะร่างตัดสินใจในการออกแบบสำหรับการดำเนินการ มี 3 ส่วนสำคัญๆ

typeface Choice

อักษร คือ ตัวอักษรรูปทรงเรขาคณิตที่เรียกว่า Avenir ที่ออกแบบโดย Adrian Frutiger และอักษรนี้ได้รับเลือกว่ามีความสวยงาม เป็นธรรมชาติของเรขาคณิตที่มีความทันสมัยและตรงกับการทำงานของโลโก้…. ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของ Erik ได้ดี

ระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้แบรนด์มีความซับซ้อน และความรู้สึกหรูหรา ซึ่งระบุไว้ในช่วงสั้นๆ ในการออกแบบอักษร นอกจากนี้ยังมีความชัดเจนและมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทำให้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกแบบโลโก้ Fitucci

การเลือกสี 

สีดำและสีขาวได้รับเลือกเพราะความหรูหราธรรมชาติ no frills ของพวกเขา องค์ประกอบของสีเทาจะถูกนำมาใช้สำหรับวัสดุทางการตลาดของ Erik ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โลโก้นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในสื่อทั้งหมดในหนังสือแฟชั่นด้วยราคาที่ไม่แพง เนื่องจากว่ามันเป็นเพียงสีเดียว

การดำเนินการ

แม้ว่าคุณจะมีแนวคิดที่แข็งแกร่งหากคุณไม่สามารถดำเนินการออกแบบกันแล้ว โลโก้ก็จะเป็นความล้มเหลว  เพราะการออกแบบโลโก้จะต้องสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ ตามมาตรฐานความสมดุลของตัวพิมพ์และสีเพื่อให้ได้การออกแบบที่สอดคล้องกันและไม่ขัดกัน

เพื่อให้ได้ความสมดุลที่ถูกต้องของการเว้นระยะห่างความชัดเจนและขนาดสำหรับโลโก้ Fitucci เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก แต่ผลสุดท้ายจริงๆ แล้ว ลูกค้าจะยอมจ่ายให้กับความพยามของคุณ

การเว้นวรรค

ด้านล่างนี้คุณจะได้พบกับภาพหน้าจอของเขาที่สร้างโลโก้ใน Adobe lllustrator, อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับการสร้างการออกแบบที่ใช้เวกเตอร์ ขอให้สังเกตทุกเส้นสายของสีเทา? ว่ามีการถูกวางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นสมมาตรและสมดุล เขาได้เพิ่มแถบสีเหลืองที่จะแสดงให้คุณทราบว่ามีระยะห่างกันระหว่างส่วนและส่วนด้านล่าง

นอกจากนี้คุณยังจะสังเกตได้การจัดช่องไฟ (อ่านเพิ่มเติม) ” http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning” ช่องว่างระหว่างแต่ละตัวอักษรจะต้องตรงกันและมีระยะห่างเช่นเดียวกับความสูงของตัวอักษรตัวเอง นอกจากนี้ยังช่วยในการทรงตัวและความชัดเจน (ภาพด้านล่าง)

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/spacing.jpg

Angles

ด้านล่างนี้คุณจะได้เห็นหน้าจออื่น แต่คราวนี้จะแจ้งให้ทราบจากมุมมองของ trapeziums ขอให้สังเกตว่าพวกเขาตรงที่ตาของผู้ชมโดยตรง Fitucci ข้อความ? คนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆ เหล่านี้ แต่ขอให้เชื่อเขาสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดเล็กๆ ที่จะทำให้โลโก้ดูดีมากเสมอ

http://justcreative.com/wp-content/uploads/2008/11/angles.jpg

Testimonial การออกแบบโลโก้

แม้ว่าจะไม่ใช่คำรับรองอย่างเป็นทางการของ Erik ที่ Jacob ได้เชื่อว่าอีเมล์จาก Erik นี้เป็นของจริง ที่สรุปความเห็นต่อโลโก้ …..

ผมพบโลโก้ของเขาพร้อมกับภรรยาของผมที่เป็นแขกประจำของบล็อกคุณและเธอตกหลุมรักมันอย่างมาก

 โลโก้นี้สะท้อนให้เห็นถึงทุกสิ่งที่ผมหวังว่ามันจะเป็น เมื่อผมได้ติดต่อหาคุณ และเชื่อว่าคุณจะส่งมอบผลงานนี้ได้แน่นอน 

ขอบคุณมาก คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 

ความเห็นผู้เขียน : การที่นักออกแบบจะออกแบบโลโก้ให้ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องนำ Main Idea ของลูกค้ามาเท่านั้น และพิจารณาว่าธุรกิจของลูกค้าทำเกี่ยวกับอะไร?

ห้ามนำไอเดียทั้งหมดของลูกค้ามาเป็น Idea ในการออกแบบโลโก้ เพราะลูกค้าไม่มีความเข้าใจในการออกแบบโลโก้เลย (อย่าทำเด็ดขาด) และอีกอย่างที่ห้ามทำ ก็คือการไป Copy Logo ที่อื่นมา และทำการปรับเล็กๆ น้อย เปลี่ยนโทนสี เพิ่มตัวหนังสือเข้าไป แต่เราจะไม่เข้าใจจิตวิญญาณของโลโก้นั้น และอธิบายต่อไม่ได้ รู้แต่ว่ามันสวยเท่านั้น

จะเห็นว่า Jacob เป็นคนที่ละเอียดต่อการออกแบบเป็นอย่างมาก เขาทำหลายๆ ครั้งในแต่ละขั้นตอน และทำรูปแบบ เพียงแบบเดียวที่ถูกใจ แต่ปรับเปลี่ยนโทนสี ระยะห่างของตัวอักษร และรูปแบบของตัวอักษรที่เลือก และสุดท้ายระยะที่สายตามอง จะต้องได้สมมาตร (ขอย้ำตรงนี้นะครับ)

ลูกเล่นของ Jacob คือ การซ่อนปริศนาลงไปในโล้โก้ และทำให้มันดูเป็นเชิงลึกในรูปแบบมิติ ครับ อันนี้ก็อยากมาก ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการอ่านหนังสือเยอะๆ ครับ

 

สุดท้าย นี้เราก็หวังว่าการนำบทความนี้มาลงในบล็อกของเราจะทำให้ทุกๆ ท่านได้    ไอเดียที่ดีในการออกแบบนะครับ

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดี

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

www.interfinn.com

 

 

 

 

มีนาคม 18, 2012 Posted by | Brand Marketing | ใส่ความเห็น

การบริหารจัดการตราสินค้าออนไลน์–ประโยชน์ 5 ประการของไวรัสวิดีโอ


สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า ที่ใช้ประมาณต่ำและได้ผลตอบแทนที่สูงเกินความคาดหมายครับ ซึ่งเราชอบการทำงานลักษณะนี้มากเพราะสนุก ทำแล้วได้เสียงหัวเราะจากทีมงานเสมอ เรามาลองอ่านไปพร้อมๆ กันครับว่าทำกันอย่างไร

การสร้างแบรนด์ “ไวรัสวีดีโอ” นี้เป็นการโฆษณาแบรนด์ที่บันเทิงมากที่สุด และมีองค์ประกอบที่ง่ายที่สุดของการตลาดแบบออนไลน์ แต่ไม่เคยมีใครที่่กล้าสัญญาว่า “วิดีโอโฆษณาที่ตัวเองถ่ายทำ” จะประสบความสำเร็จจาการใช้ไวรัสวีดีโอเลยแม้แต่คนเดียว

การที่ ไวรัสวีดีโอ จะประสบความสำเร็จได้  เพราะผู้ชมที่ชอบพวกเขา  และพวกเขาก็เผยแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นๆ  หากผู้ชมที่ได้รับไว้รัสวีดีโอไม่เปิดดู ก็ไม่อะไรจะตอบสนองต่อพวกเขาหรือดึงดูดพวกเขาเลย หรือมีบางพวกที่ไม่ได้รับข้อมูล ไวรัสวิดีโอ นี้ ทำให้เกิดการตอบสนองเช่นกัน  ดังนั้นไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันการตอบสนองว่า ไวรัสวิดีโอ จะต้องประสบความสำเร็จ

เหตุผลของการสร้าง ไวรัสวิดีโอ เพื่อดำเนินการพัฒนาเนื้อหาของวิดีโอ ที่มุ่งเน้นความบันเทิงผสมไปด้วยการโฆษณาแบรนด์สินค้าที่ต้องการ ด้วยการลงทุนที่ต่ำ เพื่อให้เกิดการตอบสนองของผู้ชม และมีแพร่กระจายวิดีโอนี้ ในรูปแบบไวรัส  ถ้าเราพิจารณาในแง่ของอัตราส่วนการลงทุนของมูลค่าวิดีโอไวรัส ปริมาณการแพร่กระจายของวิดีโอที่มากมายจนกลายเป็นกระแสที่คุณพูดถึงวิดีโอนี้ ที่เป็นแบรนด์สินค้าของเรา จะพบว่ามีอัตราส่วนคุ้มมากกกๆๆๆๆๆ เลยครับ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จจากการใช้โฆษณาไวรัสวิดีโอ ในชุดแรก เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ชุด 2 ที่เป็นภาคต่อจะประสบความสำเร็จ ส่วนมาก 99.99% ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความตื่นเต้น ความน่าสนใจได้หายไปแล้ว

ดังนั้นการทำ ไวรัสวิดีโอ จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบไม่หยุดยั้ง และไม่มีกรอบตายตัวที่จะทำการออกแบบหรือกำหนดวิธีการนำเสนอ ครับ  เรามาดูประโยชน์ของ ไวรัสวิดีโอ กันครับ

ประโยชน์ 1 : ตลกและมีข้อเท็จจริง

เราขอนำเสนอตัวอย่างของโฆษณาที่เป็นรูปแบบ ไวรัสวีดีโอ ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีภาคต่อ ได้อย่างแนบเนียนทำให้ผู้ชมต้องติดตามทุกตอน เป็นวิดีโอโฆษณา ของ Blendtech เป็นบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจเรียบง่ายเป็นธรรม : ขายเครื่องปั่น (น้ำผลไม้ ปั่นผัก สำหรับดื่ม) ที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ ลักษณะการโฆษณาจะเป็นการปั่นอุปกรณ์ทุกอย่างที่คุณส่งให้พวกเขาและ เช่น โทรศัพท์ iPhone  อุปกรณ์ iPad  ซึ่งเรื่องราวของความสำเร็จของ บริษัทฯ ในการนำเสนออุปกรณ์เครื่องปั่น คือ ความบันเทิง  การทำลายสิ่งของที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภค ที่ได้มีการผสมผสานได้อย่างลงตัว  โดยที่ ไวรัสวิดีโอ จะเน้นที่การทำงานของอุปกรณ์เครื่องปั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวรูปแบบวิดีโอ มีความเรียบง่าย  — ผู้นำเสนอมีลักษณะมีเสน่ห์ น่ารักเหมือนเด็กๆ ทำลายของเล่น  ด้วยการใส่สินค้าบางอย่างที่ไม่คาดคิด และมีราคาแพงลงในเครื่องปั่นและเปลี่ยนมันให้เป็นผงในช่วงเวลาอันสั้นๆ

ในช่วงเวลาสั้นๆ วิดีโอจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น Blendtech  จึงได้นำจุดนี้มาเป็นจุดขายสินค้า ด้วยการทำลายสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีราคาแพงๆ ในเครื่องปั่นอย่างสนุกสนาน และนำมาปั่นน้ำผลไมได้อย่างเหลือเชื่อและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทำให้ปฎิกริยาของผู้ชม ไวรัสวีดีโอถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากสั่งซื้อในทันที เช่น เขาสั่ง iPad ปั่น 1 ที่  ผู้แสดงจะทำการทำลาย iPad และปั่นให้คุณทันที เรามาลองชมวิดีโอ นี้ด้วยกัน ครับ หรือ ดูการสาธิตแบบอื่นๆ ๆ ได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6tbko

ดังนั้น วิดีโอที่ดีสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณให้ออกมาน่าสนใจอย่างมาก  หรือให้เกิดประเด็นในการสนทนาของผู้ชมได้

ประโยชน์ 2 :  ราคาถูก  ราคาถูก  และราคาประหยัด

วิดีโอไวรัส เป็นการโฆษณาที่มีต้นทุนต่ำมากและมีประสิทธิภาพสูงอย่างเหลือเชื่อ  ในขณะที่บางธุรกิจได้มีการจัดทำวิดีโอแบบต้องการเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ ผ่านทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่สำคัญของการชมและการตลาด จะมีต้นที่สูงอย่างมหาศาลครับ  (โฆษณาบางอย่างทุ่มงบมหาศาล แต่เมื่อดูจบไม่รู้ว่าคุณกำลังจะขายอะไร หรือสินค้าของคุณคืออะไร หรอ?)

นอกจากนี้ด้วยการที่มีขนาดไฟล์ที่เล็กไม่กี่K ทำให้ โฆษณาของ Blendtech มีการดาวน์โหลดและยิงส่งต่อไปให้เพื่อนๆ ดูกันเพื่อความบันเทิงเป็นจำนวนมากผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  บางครั้งมีผู้ชมเสนอให้มีการปั่นกล้องวิดีโอคุณภาพสูงที่ มูลค่า 500 ดอลลาร์  ผู้นำเสนอก็จะจัดหากล้องวีดีโอมาปั่นให้ดูต่อหน้าผู้ชมเลยครับ  หรือการประกาศปั่นโทรศัพท์มือถือ iPhone   ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีต้นทุนในการผลิตวิดีโอไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ และเผยแพร่ขึ้น Youtube.com ซึ่งมีความสนุกมากแบบขำๆ ปนกับความรู้สึกทำลายล้าง 555555

ประโยชน์ 3 :  เผยแพร่ฟรี

เมื่อคุณนำวิดีโอขึ้นและผู้ชมพบกับความสนุกสนาน    คุณไม่ได้ใช้เวลาที่มากมาย หรือใช้ความพยายามที่ยากเย็นอะไรในการถ่ายทำวิดีโอ และคุณจะต้องเน้นความสนุก ความบันเทิง  และตลก  สำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอ  Blendtech จะไม่มีการออกรายการซ้ำๆ  เพราะพวกเขาต้องการได้ยินเสียงหัวเราะและความสนุกสนานอย่างมาก  เพียงแต่นำวิดีโอ ไปเชื่อมโยงกับ YouTube หรือวิดีโอทุ่มเทที่ผู้คนสามารถอ้างอิง

ประโยชน์ 4 :  ความเชี่ยวชาญ

คุณเคยมองโฆษณาส่วนมาก คุณจะรู้สึกว่าดูแบบทั่วๆ ไป และค่อนข้างจะโยนตาข่ายกว้างของออกแบบโฆษณาของพวกเขาอย่างเป็นธรรม  ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบโฆษณาแบบเน้นการสาธิตสินค้าด้วยการแสดงประโยชน์และคุณสมบัติอย่างชัดเจน และปิดการโฆษณาด้วยการกระตุ้นให้คุณรีบตัดสินใจซื้อในทันที ด้วยการนำของแถมและให้สั่งซื้อภายใน 30 นาทีหลังโฆษณา เป็นต้น

ซึ่งในต่างประเทศจะใช้เทคนิคนี้กับการโฆษณาลักษณะ infomercials ที่มีการเน้นการขายที่ชัดเจน และเป็นการโฆษณาในช่วงเวลาตอนเช้าหรือตอนกลางวันที่เป็นช่วงเวลาว่างของคุณแม่บ้าน  ที่เปิดทีวีดูละครและโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะมีผู้นำเสนอมาแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและแสดงการสาธิตที่น่าประทับใจ ซึ่งในบ้านเราก็จะมี TV Direct ที่ออกอากาศผ่านทางทีวีผ่านดาวเทียมเป็นจำนวนมาก

จุดเด่นของโฆษณาลักษณะนี้ คือ ความเชี่ยวชาญในการสาธิตการใช้สินค้าผู้นำเสนอ และความสนุกสนานในการใช้อุปกรณ์ที่ดูแล้วง่าย  สะดวก  ใช้งานได้หลากหลาย และปิดท้ายด้วยการบอกว่า “ถ้าสั่งซื่้อเด๋วนี้จะมีของแถม”  หรือ “สัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าของผู้ใช้งาน”  เป็นต้น

ประโยชน์ 5 :  การเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มเพื่อนๆ แบบไวรัส

สิ่งที่เราคาดหวังจากการทำวิดีโอที่เป็นลักษณะไวรัสวิดีโอ คือ การส่งต่อของผู้ชมวิดีโอไปยังกลุ่มเพื่อนๆ เพื่อมุ่งหวังด้านความบันเทิง และความสนุกสนานจาการได้ชม  ซึ่งได้มีการแฝงการโฆษณาอยู่ในตัวของวิดีโอนั้นแล้ว

การที่วิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปอย่างมากทำให้เกิดกระแสขึ้นกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้อย่างมาก และทำให้เกิดการค้นหาว่ามีสินค้าอะไรบ้าง ผลิตโดยใคร และจำหน่ายที่ไหน เป็นต้น

สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่าคุณจะได้รับความบันเทิงจากการได้อ่านบทความนี้ไม่มากก็น้อย  และช่วยทำให้เกิดแรงบันดาลใจอีกมากในการคิดและออกแบบวิดีโอแบบที่เป็น ไวรัสวิดีโอ ขอให้ทุกๆ ท่าน อย่าลืมอ่านบทความอื่นๆ ของเราประกอบด้วยนะครับ เพราถ้าคุณอ่านเพิ่มเติมในตอนนี้คุณจะได้รับของแถมเป็นรอยหยักในสมองเพิ่มขึ้นอีก 1 รอย และถ้าคุณอ่านพร้อมกัน 2 เรื่อง เราจะแถมรอยหยักให้คุณเป็น 3 รอยเลยครับ 5555555

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดี ครับ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

https://eiamsri.wordpress.com

http://www.interfinn.com 

.

สิงหาคม 10, 2011 Posted by | Brand Marketing | | ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: