NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การกำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าสินเชื่อแต่ละราย


สวัสดี ครับ

วันนี้อยากจะคุยกันเรื่องการพิจารณาสินเชื่อบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจอยากรู้ว่า มีเทคนิคในการวิเคราะห์อย่างไร ซึ่งเราก็เป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อเก่าของธนาคารต่างประเทศ ที่ตั้งสาขาในประเทศไทย ก็เลยอยากจะขอแลกเปลี่ยนความเห็นกลับทุกๆ ท่าน  และหวังว่าบทความที่เขียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อครั้งนี้จะมีประโยชน์สำหรับบางท่าน

การกำหนดวงเงินสินเชื่อเท่าใดสำหรับลูกค้าแต่ละราย

การวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นจะต้องพิจารณาประเด็นหลัก 2 ด้าน ด้านแรกปริมาณวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าต้องการ?  ด้านที่สอง รายได้หลักของลูกค้าของคุณที่สามารถชำระหนี้ได้?  ส่วนที่เหลือก็เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลและสอบถามข้อมูลจากลูกค้าสินเชื่อ เช่น ประวัติเครดิตของลูกค้าจากข้อมูลเครดิตบูโร  ประวัติการทำงานและการจ้างงานของบริษัทหรือหน่วยงานที่ลูกค้าทำงานประจำ  ภาระหนี้สินทั้งหมดของลูกค้า สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องสอบถามในเบื้องต้น

กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติของลูกค้าสินเชื่อ 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำเป็นจะต้องขอข้อมูลจากลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบด้วย

  1. เอกสารสัญญาจ้างการทำงาน หรือใบสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  2. รายละเอียดหน้าที่การทำงานของลูกค้า (Job Description)
  3. เอกสารเครดิตบูโร ของลูกค้า
  4. ภาระหนี้สินที่ผ่อนชำระประจำเดือน เทียบกับรายได้ทั้งหมด เพื่อหารายได้สุทธิต่อเดือน
  5. ลักษณะของหลักทรัพย์ หรือ สินทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการจะซื้อ หรือวัตถุประสงค์การใช้วงเงิน
  6. สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายของการการใช้เงิน และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่ขอกู้ได้หรือไม่
  7. สินทรัพย์ที่ขอกู้มีสถาพคล่องเป็นอย่างไร ถ้าจำเป็นจะต้องยึดและจำหน่ายต่อไป
  8. สอบถามเกี่ยวกับการกู้เงินกับธนาคารแห่งอื่นๆ ของลูกค้าสินเชื่อว่าเคยกู้ที่ไหนบ้างหรือไม่ ระยะเวลาขอกู้กี่ปี ผ่อนเดือนละเท่าใด เป็นต้น

กระบวนการประเมินมูลค่าเบื้องต้นสินทรัพย์ของลูกค้าสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่ดีจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของลูกค้าสินเชื่อเบื้องต้นได้ เพราะมีหลักสูตรการประเมินสินทรัพย์ที่เปิดสอนอยู่หลายที่ นอกจากนี้ก็ยังมีหลายเว็บไซต์ที่สอนการประเมินหลักทรัพย์ หรือ สินทรัพย์เบื้องต้น จะบอกว่าไม่รู้  ไม่ใช่หน้าที่  (เด๋วส่วนงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีอะไรทำ) อย่าได้คิดอย่างนั้น  ซึ่งเราจะของเล่าเรื่องกระบวนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เบื้องต้น เช่น ห้องของอาคารชุด  พื้นที่สำนักงาน  บ้านเดี่ยว  เครื่องจักร เป็นต้น ในคราวหน้านะครับ โปรดติดตามไปเรื่อยๆ

กระบวนการสร้างงบการเงินประมาณการล่วงหน้า สำหรับลูกค้าสินเชื่อ 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บางท่านจำเป็นจะต้องมีการจัดทำงบประมาณการล่วงหน้าสำหรับลูกค้าสินเชื่อ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าลูกค้ามีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้คืนให้ธนาคารได้ครบตามกำหนดเวลา เพราะเป้าหมายหลักของธนาคารฯ ต้องการเงินต้นและดอกเบี้ยคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด  เราเชื่อว่าทุกๆ ท่านก็ทราบ แต่ส่วนที่ยากมันอยู่ที่จะทำการสร้างงบการเงินประมาณการล่วงหน้าสำหรับลูกค้าสินเชื่อนั้นมันยาก ถ้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องทำเองแบบ 100% บนตาราง Excel  ซึ่งส่วนนี้เราก็จะทำการอธิบายหลักการคิดเบื้องต้นให้นะครับ โปรดติดตามในบล็อกนี้ต่อไปเรื่อยๆ

ถ้าธนาคารใดๆ มีการพัฒนาระบบวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อยในลักษณะ Web Based ก็จะง่ายในการวิเคราะห์สินเชื่อให้มีระยะเวลาสั้นลง โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อที่เป็น SMEs เป็นกลุ่มที่ต้องการวงเงินสินเชื่อสูง และมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน  ดังนั้น เราก็ขอให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อทุกๆ ท่าน จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าในรูปแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในขั้นตอน “กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติของลูกค้าสินเชื่อ”  ให้ได้ครบตามนี้

สุดท้ายนี้ เราก็ขออธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อในระดับเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วจะหาเวลามาเล่าให้ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ถูกต้อง เถิดสาธุ

 

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com 

 

โฆษณา

ตุลาคม 3, 2013 - Posted by | Financial Management |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: