NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

เทคนิคที่ใช้สำหรับการคาดการณ์ทางการเงิน


สวัสดีเช้าวันเสาร์ ครับ

วันนี้อยากจะคุยกันเรื่องเทคนิคที่ใช้สำหรับการคาดการณ์ทางการเงิน สำหรับนักการเงินรุ่นเยาว ที่ยังขาดทักษะประสบการณ์ และผู้ที่สนใจ นักการเงินเข้ามีวิธีการที่ใช้ในการพยากรณ์ทางการเงินอย่างไรบ้าง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะตอนที่จบใหม่ๆ อยากได้เทคนิคเหล่านี้มาก กว่าจได้มาต้องแลกทั้งน้ำตา และเหงื่อเลยครับ  แต่สมัยนี้ดีมาก มีอาจารย์ Google ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะ

องคกรธุรกิจและนักการเงินสามารถตัดสินใจที่จะใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางการเงินเพื่อช่วยในการกำหนดความต้องการในอนาคตของ บริษัท แต่ละเทคนิคสามารถนำเสนอจุดแข็งที่แตกต่างกัน หรือจุดอ่อน  ขึ้นอยู่กับผลที่ต้องการของนักการเงินผู้ที่ทำการพยากรณ์การเงินในเวลานั้น เช่น ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคาดการณ์อาจจะเลือกเทคนิค “เดลฟาย” แต่องค์กรอาจจะอยากได้ตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยวิธี “ค่าเฉลี่ยของการคาดการณ์ทางการเงิน”  เป็นต้น

เทคนิคการพยากรณ์ทางการเงิน

การพยากรณ์แบบ Delphi

เป็นการพยากรณ์แบบขึ้นอยู่กับผลของแบบสอบถามที่ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่ม แต่ละแผนก ที่ไม่มีการระบุชื่อผู้ตอบ และการส่งแบบสอบถามจะมีการส่งแบบหลายรอบ ครั้งที่ 1 ถามเรื่องยอดขาย  ครั้งที่ 2 ถามเรื่องต้นทุน  ครั้งที่ 3 ถามเรื่องการตลาด และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่ม หรือ แผนก สามารถเปลี่ยนประโยคคำถามที่เหมาะสมกับตนเองได้ แล้วตอบกลับมา  เมื่อได้รับชุดของคำถามครบทุกกลุ่มแล้วค่อยนำมาวิเคราะห์และวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอีกที

เปอร์เซ็นของการขาย

ร้อยละของวิธีการขายเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายสำหรับการคาดการณ์ทางการเงิน เพราะคุณเพียงแค่ใช้ตัวเลขจากยอดขายจากปีที่ผ่านมา แล้วใช้ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตขององค์กรในอดีต มาคาดการณตัวเลขยอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การพยากรณ์อัตราการเติบโตของยอดขายก็ให้เกินกว่าค่า Mean ในอดีต  ตราบใดที่ยอดขายในอดีตยังเติบโตในลักษณะคงที่และต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  สมมติฐานเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดร้อยละอัตราการเติบโตของยอดขายที่มีประสิทธิภาพของการจัดการและการพยากรณ์ของเจ้าของบริษัท  ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาศักยภาพในการผลิต มูลค่าตลาด  ส่วนแบ่งทางการตลาด พฤติกรรมลูกค้าประกอบด้วยทุกครั้ง ฯลฯ เพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น

การพยากรณ์แบบ Moving Avergage

การพยากรณ์ด้วยการใช้ Moving Average เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทางการเงินตามช่วงเวลา ดังนั้นการพยากรณ์ทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามช่วงเวลาของการผลิต และปริมาณยอดขายในอดีต  ซึ่งอาจจะมีผลรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นเครื่องมือที่ดีแต่มีความยุ่งยากพอสมควร และผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Moving Average พอสมควร สามารถค้นคว้าต่อได้จาก Youtube  พิมพ์คำว่า “moving average excel” ก็จะปรากฎเทคนิคการสร้างให้ทุกๆ ท่านได้เข้าใจและลองปฎิบัติ

การพยากรณ์การสำรวจความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มสมาชิกบริษัทและทั่วไป

การคาดการณ์ทางการเงินไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน และกำไรของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคาดการณ์สำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย ด้วยการพิจารณาปริมาณความต้องการสินค้าของผู้บริโภค การแข่งขันในตลาด  เป้าหมาของธุรกิจ อัตราการเติบโตด้านยอดขายของผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย ฯลฯ มาประกอบการพยากรณ์ทางการเงิน

ความเห็นผู้เชียน

การพยากรณ์ทางการเงิน ที่เรานิยมปฎิบัติก็คือการผสมกันระหว่าง Moving Average กับ เปอร์เซ็นของการขาย และเปรียบเทียบกับพฤติกรรมแนวโน้มของอุตสาหกรรม ฟังดูแล้วเหมือนจะยาก จริงๆๆ แล้วก็ “ยากนั้นแหละ”  เพราะการพยากรณ์นั้นจำเป็นจะต้องมีการสัมภาษณ์หน่วยงานด้านการตลาด เกี่ยวกับเป้าในการขาย  สัมภาษณ์ฝ่ายผลิตสามารถผลิตได้จริงตามที่ฝ่ายตลาดต้องการหรือไม่  ฝ่ายการเงินมีเงินสด สภาพคล่องเพียงพอกับการซื้อวัตถุดิบต่างๆ และการจัดส่งสินค้าค้าหรือไม่   สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต  ตรวจสอบพฤติกรรมการก่อหนี้สิน  ต้นทุนดอกเบี้ย งบกระแสเงินสด  ระยะเวลาการให้เดรดิตแก่ลูกค้า  ระยะเวลาการชำระหนี้  พูดง่ายๆ จะต้องนำอัตราส่วนทางการเงินมาวิเคราะห์ประกอบด้วยทุกครั้งก่อนการพยากรณ์ทางการเงิน เพราะอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจะเป็นการบอกนิสัย พฤติกรรมทางการเงินของบริษัท และผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ขณะที่งบกระแสเงินสดจะบอกว่าความฝันของธุรกิจะเป็นจริงได้หรือไม่

เราก็ไม่อยากให้เครียดกันมาก ขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วจะมาเล่าเรื่องเทคนิคแต่ละวิธีการอีกครั้ง เรื่องนี้ต้องเล่ากันยาวหลายตอนครับ

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุขในวันหยุดนี้ครับ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com

โฆษณา

กันยายน 14, 2013 - Posted by | Financial Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: