NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

ขอรบกวน Adding Facebook ของ Interfinn Business College เป็นจุดสื่อสารระหว่างกัน


คุยกันหน่อย สวัสดีครับ

ทุกๆ ท่านเราได้ทำการเขียนข้อมูลใน Blog ของhttps://eiamsri.wordpress.com/ มาได้สักระยะแล้ว ก็อยากได้ความเห็นของทุกๆ ท่านผ่านทาง FB นี้ เพราะจะนำความเห็นของทุกๆ ท่านไปปรับปรุงผลงานเขียน

นอกจากนี้ยังอยากใช้ FB ของ Interfinn Business College

http://www.facebook.com/pages/Interfinn-Business-College/366946776746602?ref=hl

นี้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบ คลินิก ด้านการบริหารจัดการระดับองค์กร ของทุกๆ ท่าน ต่อไป

อยากให้ Adding Interfinn Busiess College นี้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของท่านด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ

เอกกมล เอี่ยมศรี
Admin FB

กรกฎาคม 14, 2013 - Posted by | Interfinn Professional Courses

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: