NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

กรณีศึกษา 5 วิธีการส่งเสริมแบรด์ของคุณ “Made in America”


สวัสดีครับ

วันนี้เราอยากจะคุยกับคุณเรื่อง เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ของสินค้าคุณ ด้วยการดูตัวอย่างจากกรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ของอเมริกา “Made in America” และปรับมาใช้กับแบรนด์ของคุณในทำนองว่า “Made in Thailand” ในส่วนนี้ เราเชื่อว่า คนไทยหลายคนอาจจะร้องว่า “ยี้” แบรนด์ ไทยๆ หรือ จะไปสู้กับ “Made in America” เราขอบอกตรงนี้เลยครับ ว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ “Made in Thailand” นี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพไม่แพ้ใครเลย ถ้าคนไทยจะทำกันจริงๆ   แต่ก็ด้วยนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ ที่ติดนิสัยเสีย “พอแบรนด์ของตนเองดัง หรือ มีลูกค้าเยอะๆ” ก็จะทำให้คุณภาพสินค้า หรือ บริการคุณภาพตกต่ำลง  แต่ยังจำหน่ายราคาเท่าเดิม  รวมทั้งยังขาดการแบ่งเงินที่ได้จากผลกำไรไปใช้ในกระบวนการ R&D  เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต และการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   แต่ส่วนใหญ่กับนำกำไรที่ได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือ ไม่มีวินัยทางการเงินทำให้ใช้เงินไปเผิดประเภทและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์ หรือ องค์กร

นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ก็มีนิสัยเสีย ชอบใช้วัสดุคุณภาพไม่ค่อยดี เน้นผลิตสินค้าราคาถูก เน้นลูกค้าตลาดล่าง เพราะเราถูกสอนให้เชื่อว่า “ผลิตของแพงคุณภาพสูง จะไม่มีใครซื้อสินค้าคุณ”

คำถาม : คุณคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือ?

ในขั้นตอนนี้ เราอยากจะให้คุณลองคิดดูว่า สาเหตุอะไร? ที่ทำให้แบรนด์  “Made in Thailand” ไม่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ในขณะที่ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ ดังๆ ของโลกเป็นจำนวนมาก

  1. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  2. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  3. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  4. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  5. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….
  6. โปรดระบุคำตอบสาเหตุ ………………………………………………………………………………………………………….

เราเชื่อว่าคุณสามารถค้นหาคำตอบได้มากมาย และขอให้ตอบให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้  เพราะคำตอบที่คุณตอบนี้ เป็นสิ่งที่จะนำไปใช้เปรียบเทียบกับสินค้า “แบรนด์ของคุณ” ว่ามีข้อใดตรงกับปัญหาข้อผิดพลาดของคุณบ้าง  ขอให้เปรียบเทียบตามความเป็นจริง ห้ามหลอกตัวเอง
และให้นำไปปรับปรุงการทำงานในอนาคต

เรามาลองพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ “Made in America” ว่าเขาทำงานกันอย่างไร จากประเด็นแรกที่จับความได้ก็จะเป็นการปลุกเร้าให้คนในชาติ “รัก ชอบ และใช้ สินค้าที่ผลิตในประเทศ” ซึ่งในอดีตรัฐบาลได้พัฒนาสินค้าที่ผลิตในประเทศ ยี่ห้อ “รักไทย” แต่ก็ทำเพื่อสร้างกระแส ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่คิดจะทำแบบจริงๆจังๆ  ทำแบบไฟไหม้ฟาง ซึ่งเป็นอุปนิสัยหลักของ “คนไทย” ปกติทั่วไป

1. สร้างความภาคภมูิในในการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ในการกระตุ้นตลาด 

การสร้างความภาคภูมิใจของประชาชนชาวอเมริกัน โดยการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างกระแสความรักชาติ หรือ ชาตินิยม ผ่านเว็บไซต์ และทำการจัดโปรโมชั่น  โฆษณา และอื่นๆ  เน้นความจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำในสหรัฐอเมริกา  สร้างโลโก้ให้สอดคล้องกับความรักชาติ เช่น บริษัทผลิตเสื้อผ้าเด็กที่ออกแบบให้เด็กดูกล้าหาญสไตล์ อเมริกัน และติดแบรนด์ “Made in USA”  และการจัดบูทออกงาน การออกแบบแคตาล็อก ก็ให้ออกแบบสไตล์รักชาติ และเน้นความสุขจากสีหน้าตาของผู้ใช้ และความภาคภูมิใจของผู้ใช้

2. เตือนผู้ใช้ว่ารายได้จากการจำหน่ายสินค้า หรือ บริการนี้บางส่วน จะนำไปบริจาคให้ทหารชายแดน หรือ ทหารผ่านศึก ที่โรงพยาบาลทหาร 

การใช้วัตถุดิบ และแรงงานในประเทศ และจำหน่ายในประเทศ จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ และรายได้จากการจำหน่ายบางส่วนก็นำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ปกป้องประเทศ และจะต้องมีการทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ดี เชิงสร้างสรรค์ มีรูปถ่ายการบริจาคในสถานที่นั้นจริงๆ  มีการเผยแพร่ข่าวการบริจาคผ่านทาง YouTube หรือเว็บไซต์ของบริษัท แบบเป็นภาพเหตุการณ์และยอดเงินบริจาค ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ไม่ใช่ประเด็น  ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะลูกค้า และบุคคลทั่วไปจะเริ่มเข้ามาสนใจและให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการของคุณ

คนส่วนใหญ่ มักจะชอบอยากรู้เรื่องของคนอื่นๆ  ดังนั้น ถ้าเราเอาจุดนี้มาเล่นจะทำให้เกิดสาวกมาติดตามความก้าวหน้าในการบริจาคที่ต่่างๆ ของรายได้แก่ทหารชายแดน หรือ ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความรักชาติและนิยมสินค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง

3. หาวิธีสร้างสรรค์เพื่อแสดงคุณค่าทั้งหมดของคุณ

คุณจำเป็นจะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และสร้างสัญญาลักษณ์ ในสินค้า หรือ บริการของคุณให้มีความสร้างสรรค์  ดูแล้วรู้สึกได้ด้านจิตใจ ซึ่งการทำอย่างนี้คุณจำเป็นจะต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาช่วยในการออกแบบ  และทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ซึ่งมีตำราด้านนี้เยอะอยู่พอสมควร

นอกจากนี้คุณอาจจะต้องมีการจัดปาร์ตี้ให้กับลูกค้าที่มีความชอบในสไตล์ของคุณ และมีความรักชาติ ในสินค้าที่ผลิตในประเทศมาจัดงานคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ

4. แสดงเหตุผลว่า “Made in USA” ดีกว่าต่างประเทศ 

การส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ของลูกค้าในการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ ด้วยการใช้ชื่อโลโก้ ที่สื่อไปในทางรักชาติแบบรู้สึกได้ด้วยกลิ่นไอประมาณนี้ ไม่จำเป็นจะต้อง ใส่ชื่อแบบโต้งๆ ไม่ต้องคิดหรือสร้างสรรค์เลยก็ไม่ดีครับ

คุณจำเป็นจะต้องแจงคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน  กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากลจากที่ต่างๆ  มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย  ที่สำคัญจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือด้านภาพลักษณ์ของบริษัท และมาตรฐานที่ได้รับในขั้นตอนการผลิต

5. แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิต

การแบ่งปันเรื่องราวการให้บริการ การช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ใน Facebook และ Twitter เพื่อให้บุคคลอื่นๆ สามารถเข้ามาร่วมให้ความเห็นและเสนอแนะ  ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายแก่การทำและจำเป็นจะต้องนำความเห็นที่ดี และน่าสนใจมาทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการต่างๆ และต้องพยามสร้างเครือข่ายให้มากที่สุด

 

วันนี้ ก็ขออธิบายสั้นๆ เพียงเท่านี้ก่อนเนื่องด้วยมีเวลาจำกัด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข สมหวังตามต้องการ

เอกกมล เอี่ยมศรี

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com 

 

 

Advertisements

มีนาคม 9, 2013 - Posted by | Brand Marketing |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: