NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การเดินทางเข้าสู่แนวคิดการตลาด : Getting into the Marketing Mindset


สวัสดีครับ

วันนี้อยากจะเล่าเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับเทคนิคด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการต่างๆ และนักศึกษาที่กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับการตลาด เราอยากให้ลองพิจารณาแนวคิดที่เขียนนี้นะครับ และพยามค้นคว้าเพื่อต่อยอดความคิดให้กว้างและลึกขึ้นนะครับ

การเดินทางเข้าสู่แนวคิดทางการตลาด หมายถึง คุณจำเป็นจะต้องมีการค้นหา ติดตาม ศึกษา และพัฒนาจิตใจของคุณให้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเทคนิคทางการตลาดใหม่ๆ และแนะนำแบรนด์ของคุณในโอกาสต่างๆ ที่คุณได้สร้างขึ้นหรือมีส่วนร่วมทุกครั้ง   ดังนั้นความคิดทางการตลาดของคุณจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด และจะกลายเป็นวิถีชีวิตของบริษัท  เป็นที่น่าเคารพและชื่นชมของบทบาทในตลาดทีดี

การเดินทางเข้าสู่ความคิดด้านการตลาดจะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกที่ดีๆ ระหว่างกัน ของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ซึ่งเราไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะคิดเพียงแต่ว่าผลิตสินค้าให้ตรงใจ หรือ ความต้องการของลูกค้าเพื่อแลกกับเงินที่จะได้รับเท่านั้น  และนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมการตลาดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

Getting-into-the-marketing-mindset

http://www.expertbusinessadvice.com/images/content/Getting-into-the-marketing-mindset.jpg

การเดินทางเข้าสู่ความคิดทางการตลาด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ความสอดคล้องกันของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทุกคนในองค์กร หรือ ในธุรกิจ ให้มีความเข้าใจในพันธกิจของบริษัทที่จะสนองตอบต่อตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งทุกคนจะต้องมีบทบาทในการเล่นแบบนี้ เช่น  แผนกหนึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีการขายตรงกับความต้องการของตลาด ในขณะที่อีกฝ่ายต้องการเงิน หรือ ทรัพยากรที่ถูกนำเสนอมาแลกเปลี่ยนในระบบการผลิตและการจำหน่าย   ส่วนที่สำคัญของการเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่แนวคิดทางการตลาด พนักงานต้อนรับหรือทีมงานประชาสัมพันธ์ที่จะนำแนวคิดที่ได้รับการพิจารณาและยอมรับจากทีมงานวางแผนด้านการตลาดไปเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และทำให้มันเกิดความสอดคล้องกันของเครื่องมือทางการตลาดได้อย่างลงตัว 

แต่ถ้าเกิดกรณีที่เลวร้าย พนักงานที่ได้รับหน้าที่ให้ออกไปพบกับลูกค้าและไม่สามารถอธิบาย เข้าใจความต้องการของลูกค้า ไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์  ไม่เข้าใจวิธีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีบุคลิกไม่เหมาะสม  ไม่มีจิตวิทยาในการเจรจากับลูกค้า  สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเบื้องต้นที่ทีมงานวางแผนด้านการตลาดและทีมงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร หรือ ของบริษัทจะต้องไม่ผิดพลาด หรือไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าเด็ดขาด

พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ บริษัท จะต้องสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และมีการผ่านการอบรมเกี่ยวกับการพบปะกับลูกค้า การเจรจากับลูกค้า และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของพวกเขาให้รู้สึกมีความสำคัญ และเกิดความสัมพันธ์แบบครอบครัวหรือคนใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

ดังนั้นในขั้นตอนการกำหนดเครื่องมือทางการตลาดที่จะนำมาใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของบริษัท เพื่อที่จะเผยแพร่ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือ ประชาชนทั่วไป  ทีมงานด้านการตลาดและนักพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดจำเป็นจะต้องทำการอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดของบริษัทไปสู่ประชาชน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ และวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์

สุดท้ายนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน ด้วยเวลาที่เขียนเรื่องนี้มีน้อยมาก และจะพยามเขียนเพิ่มเติมในอนาคต

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีมีความสุขถ้วนหน้าเถิด สาธุ

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

โฆษณา

กุมภาพันธ์ 17, 2013 - Posted by | Marketing Strategy |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: