NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การสร้างกลยุทธ์การตลาดของคุณ : Creating you marketing strategy


สวัสดี ครับ

วันนี้ ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของคุณ ว่าควรจะทำอย่างไร เพราะหลายๆ คนอยากทราบทางทฤษฎี เขาคิดกันอย่างไร ซึ่งเราก็จะขอเล่าให้ฟังเลยนะครับ

การกำหนดเป้าหมายของคุณ 

เมื่อคุณต้องการสร้างกลยุทธ์การตลาดของคุณ คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจเป้าหมายของตลาดของคุณ คือ เฉพาะกลุ่มของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ   เพราะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นลูกค้าที่ดีของคุณ และจะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

เมื่อคุณได้ทำการกำหนดเป้าหมายของคุณ และคุณได้ทำการพิจารณากลุ่มเป้าหมายผู้ที่คาดว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณแล้ว คุณก็จำเป็นจะต้องเริ่มกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ เช่น :

 • เพศหญิง หรือ เพศชาย
 • กลุ่มอายุ
 • พื้นที่ หรือ ภูมิภาค
 • การศึกษา หรือ สิ่งที่พวกเขาสนใจ
 • อาชีพ
 • รายได้เฉลี่ย

นอกจากนี้คุณควรพิจารณาวิธีการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีศักยภาพอาจใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ หรือ บริการของคุณ เช่น ลูกค้าเก่าที่อาจจะมีความปรารถนา และความต้องการที่แตกต่างกัน ขณะที่ลูกค้าเก่าที่มีอายุน้อยกว่า  ดังนั้นคุณอาจจะมีตลาดเป้าหมายต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ 

คุณสามารถระบุตลาดเป้าหมายของคุณได้ ถ้าคุณเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณและคุณสมบัติที่พิเศษโดดเด่นเหนือคู่แข่ง   คุณควรจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อประเมินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

 •  วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิตคืออะไร?  ผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้า หรือ เป็นการสร้างความหรูหรามีคุณค่าด้านความรู้สึกให้กับกลุ่มลูกค้า ?
 • ข้อได้เปรียบของสินค้าของคุณมีมากกว่าคู่แข่งในประเด็นใด?
 • ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ในระยะยาว หรือ แค่ปัญหาเฉพาะหน้า?
 • ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถถูกเลียนแบบได้ง่ายหรือยากสำหรับคู่แข่ง ?
 • ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถหาซื้อได้ง่ายหรือจำเป็นจะต้องไปที่สาขาเฉพาะของคุณเท่านั้น จึงจะสามารถหาซื้อได้ ?

ค้นหากลุ่มลูกค้าของคุณ

การค้นหากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆ กับการที่คุณจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตามความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เพราะกลยุทธ์ของคุณจะล้มเหลวทันทีถ้าคุณกำหนดเป้าหมายผิดตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ดี คือ:

คุณจะขายอะไร?  คุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะขายให้ใคร?  คุณมีความรู้เกี่ยวกับพวกเขามากน้อยแค่ไหน?  มูลค่าตลาดมีขนาดเท่าใด?  คู่แข่งของคุณเป็นใคร?  ใครเป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้?  Margin ในตลาดเป็นอย่างไร?  รูปแบบการแข่งขันรุนแรงขนาดไหน?  ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่คุณจะต้องหาคำตอบก่อนที่จะผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า

เทคนิคเบื้องต้นในการกำหนดความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย: 

 • กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท – มีปริมาณมูลค่าทางการตลาดมากเท่าใด?  มีลักษณะการซื้อสินค้าอย่างไร? ฯลฯ
 • ธุรกิจ –  การขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า หรือไม่?  มีการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านวิจัยเกี่ยวกับความสนใจ และปัญหาของลูกค้าที่ต้องการให้แก้ไขหรือไม่? ปัญหาของคู่แข่งในตลาดที่ประสบอยู่ตอนนี้ คือ อะไร?

การวิจัยและจัดเก็บเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ

เมื่อคุณรู้ว่ากลุ่มของลูกค้าที่คุณได้ทำการเก็บวิจัยมานั้นแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่ม กี่ประเภท มีลักษณะพฤติกรรมอย่างไร  และทำการวิเคราะห์ว่าคุณและทีมงานมีความพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปในตลาดสินค้า หรือ บริการนี้หรือไม่? เช่น กลุ่มลูกค้าของคุณที่เป็นเด็กโต อาจจะมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า เป็นต้น

“ส่วนแบ่งทางการตลาด” เป็นเครื่องมีอที่มีประสิทธิภาพมาก และจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อนสูงมาก เพราะคุณจำเป็นจะต้องใช้การเก็บข้อมูลเชิงวิจัยที่เยอะมาก และนำข้อมูลมาทำการประมวลผลในทางสถิติ และทำการวิเคราะห์ค่าหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหลายว่าเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง  แล้วค่อยนำผลลัพธ์ที่ได้มาเทียบกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องเก็บเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น

 • วิถีการดำเนินชีวิต
 • ระดับชนชั้นทางสังคม
 • ความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าหรือบริการ (คู่แข่ง / ผลิตภัณฑ์ของคุณ)
 • ความสนใจพิเศษ
 • ทัศนคติดและความเชื่อถือ ในสินค้าหรือบริการ

นอกจากนี้คุณควรพิจารณาถึงปัจจัยต่อไปนี้ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อใช้กำหนดเป้าหมาย เช่น

 • ขนาดของตลาด หรือมูลค่าของตลาด (Price x Quantity ) ขนาดตลาดใหญ่พอที่จะให้คุณกระโดดลงไปหรือไม่?
 • ธุรกิจของคุณมีทักษะ หรือ ความเชี่ยวชาญที่สูงมากหรือใกล้เคียงกับคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ หรือไม่?
 • อัตราการเติบโตในเซ็กเมนต์?

สุดท้ายนี้ คุณจำเป็นจะต้องรู้เขา รู้เรา ว่าคุณเก่งเรื่องอะไร  มีความชำนาญขนาดไหน   มีเงินทุนเพียงพอหรือไม่  เทคโนโลยีการผลิตเป็นอย่างไร  มีแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้วหรือไม่   การแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไร  สัดส่วน Margin ของสินค้าคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่  พฤติกรรมลูกค้าเป็นอย่างไร  แนวโน้มของกลุ่มลูกค้าหลักกำลังเปลี่ยนทิศทางหรือ พลิกไปเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เป็นต้น

เราเชื่อว่า ทุกๆ ท่านพอจะมีไอเดียเบื้องต้นในการสำรวจตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้า หรือ บริการของท่านในอนาคต

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีมีชัย

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com

Advertisements

มิถุนายน 24, 2012 - Posted by | Marketing Strategy

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: