NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

SWOT Analysis : Part II


สวัสดี ครับ

วันนี้เราอยากเล่าเรื่อง SWOT Analysis ให้กับน้องนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ SWOT กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ในงานมากกว่าที่จะเล่าเกี่ยวกับวิธีการเขียน เพราะเชื่อว่าน่าจะเขียนกันได้พอสมควรแล้วนะครับ  เรามาเริ่มกันเลยแล้วกัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SWOT Analysis 

SWOT   เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาความเข้าใจในองค์กรหรือสถานการณ์ต่างๆ และใช้สำหรับการที่จะต้องตัดสินใจสำหรับทุกประเภทของสถานการณ์ในองค์กรธุรกิจและบุคคล

SWOT   ให้กรอบหัวข้อที่ดีสำหรับการทบทวนกลยุทธ์ การวางตำแหน่ง และทิศทางของบริษัท  ผลิตภัณฑ์โครงการ หรือ อาชีพ (บุคคล)

การประยุกต์ใช้ SWOT Analysis

การวิเคราะห์สามารถนำมาใช้กับ :

 • การวิเคราะห์หรือตัดสินใจในช่วงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
 • การระดมสมองในช่วงประชุมปฎิบัติการ
 • การแก้ไขปัญหา
 • การวางแผน
 • การประเมินผลงาน
 • การประเมินผลคู่แข่ง
 • การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล
 • การตัดสินใจ (การวิเคราะห์ด้วยการลงภาคสนาม)
เป็นบวก / เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นลบ / เป็นอันตราย/ความเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมาย
ภายใน: แหล่งกำเนิดสินค้า ข้อเท็จจริง/ปัจจัยขององค์กร จุดแข็งที่ดีตอนนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรักษาไว้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จุดอ่อน เป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ หยุดยั้งความอ่อนแอนั้น
ภายนอก:แหล่งกำเนิดภายนอกข้อเท็จจริง/ปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่องค์กรดำเนินการ โอกาส กิจกรรมที่ดีสำหรับอนาคต จำเป็นจะต้องจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่ค้นพบ และนำมาสร้างประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ อุปสรรค เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับอนาคต และอยู่ในแผนการที่จะจัดการกับพวกเขา หรือตอบโต้พวกเขาเหล่านั้น

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ SWOT Analysis

 • เปิดเผยผลการเปรียบเทียบการแข่งขันของคุณกับคู่แข่ง
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณสำหรับการพัฒนาการขายทำกำไรและผลิตภัณฑ์
 • การเตรียมความพร้อมของบริษัทคุณต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
 • สนับสนุนการจัดทำแผนให้สำหรับการพัฒนาแผนฉุกเฉิน

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการในการระบุตำแหน่งที่คุณมีความแข็งแรงและมีความเสี่ยง หรือสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องปกป้อง หรือโจมตี   ผลของกระบวนการวิเคราะห์ คือ “แผนการดำเนินงาน” หรือ “แผนปฎิบัติการ”

การวิเคราะห์สามารถดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า, บริการ, บริษัท หรือแม้กระทั่งกับบุคคล

การนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่จะทำให้คุณมีภาพรวมของปัจจัยที่สำคัญที่สุด หรือที่มีอิทธิพลต่อการอยู่รอด และความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งการจัดทำแผนเพื่อดำเนินการกับองค์กร

วิธีการวิเคราะห์ SWOT Analysis

โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณหรือทีมของคุณมีการวางแผนในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง หรืองานส่วนบุคคล หรือ พื้นที่อื่นๆ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่  1: การเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด และนำมาแยกเป็นหมวด / เป็นเรื่อง / กลุ่มๆ

รายการจุดแข็งทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้ และรายการจุดอ่อนทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้ ถูกกลั่นกรองแล้วและมีความเป็นจริงส่วนใหญ่

 • คุณสามารถดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหรือ ร่วมกลุ่มกันระดมความคิด เพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้น
 • ก่อนอื่นคุณต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมของคำถามเกี่ยวกับ บริษัท ที่เฉพาะเจาะจง หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังวิเคราะห์ คุณจะพบบางคำถามและบางประเด็นที่คุณต้องการคำตอบอย่างมาก
 • คุณจำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและมากที่สุด ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องแหย่ให้พวกเขาคิดกันเยอะๆ

ขั้นตอนที่ 2 : สิ่งที่อาจจะมี หรือ อาจจะเกิดขึ้น

 • เป็นรายการของโอกาสทั้งหมดที่มีอยู่ในอนาคต โอกาสเป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพในอนาคต
 • จากนั้นเป็นการเปิดให้แสดงรายการภัยคุกคามทั้งหมดที่มีอยู่ในอนาคต
 • จุดอ่อนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ขั้นตอนที่ 3 : แผนปฎิบัติการ

 • จากนั้นคุณก็นำข้อมูลจาก SWOT มาใส่ในตารางเมทริกซ์ ที่มีมุมมองในการสร้างแผนปฎิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 ช่อง

ในการสรุป:

 • จุดแข็ง เป็นสิ่งที่องค์จะต้องรักษาไว้ให้ได้
 • จุดอ่อน เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือหยุดยั้งให้ได้
 • โอกาส  จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ และคัดสรรตัวที่มีความเหมาะสมกับเวลาในปัจจุบันมาทำให้เป็นจุดแข็ง
 • ภัยคุกคาม จะต้องมีการตอบโต้หรือลดลงและด้วยการบริหารจัดการที่เข้มงวด

SWOT Analysis เป็นความสามารถระบุส่วนตัวมากๆได้ และการที่บุคคล 2 คนคุยกันก็จะกลายเป็น SWOT ได้เช่นกัน

กฎง่ายๆ สำหรับการวิเคราะห์ SWOT ที่ประสบความสำเร็จ

 • จะต้องคัดสรรข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับ จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กรคุณ
 • การวิเคราะห์ควรแยกแยะระหว่างข้อมูลขององค์กรคุณที่เกิดช่วงเวลาวันนี้ กับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตหลังจากที่ปรับปรุงส่วนพื้นฐานเสร็จแล้ว
 • ต้องเลือกข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง (ห้ามเลือกข้อมูลพื้นที่สีเทา)
 • การคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใจที่เป็นธรรม และยุติธรรม ในการเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับของคู่แข่ง (อย่ามองว่าดีกว่า หรือ แย่กว่า จนเกินไป)
 •  เก็บข้อมูล SWOT ในแบบที่สั้นและง่าย  แต่ความเรียบง่ายในระยะสั้นอาจจะใช้โปรแกรมประยุกต์ตามสถานการณ์ หรือตามวัตถุประสงค์
 • คุณจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นและการวิเคราะห์มากกว่า
 • ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ที่คู่แข่งของคุณยังไม่มี
 • ค้นหาว่าจุดแข็งที่คุณมีทั้งหมด ไปซ้ำกับจุดแข็งของคู่แข่งกี่ข้อ และประเด็นไหนบ้าง คุณจำเป็นที่จะต้องหาทางเพิ่มจุดแข็งให้กับสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อหนีคู่แข่งให้ได้

อะไรทำให้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ผล? 

เนื่องจากลักษณะร่วมกันของเครื่องมือนี้ คณะทำงานของคุณจะต้องมีคุณภาพบางอย่างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ:

 • ทีมงานที่ถูกคัดสรรให้มาทำ SWOT Analysis จะต้องมีความน่าเชื่อถือ  คำถามที่ใช้ในการตั้งหรือกำหนด SWOT จะต้องมาจากกลุ่มที่มีความเข้าใจในสินค้าหรือบริการเป็นอย่างดี และต้องสามารถตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเพ้อฝันออกจากกลุ่มข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ให้ได้
 • ความสามารถและความเต็มใจพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หลังการวิเคราะห์ SWOT Analysis
 • ความหลากหลาย – ทีมงานที่จะทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis จำเป็นจะต้องเป็นทีมงานที่มีส่วนร่วมในการวางแผนองค์กรทั้งหมด และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตัดสินในบางประเด็นที่สงสัย
 • เวลา – การนำไปใช้ เมื่อคุณกำหนดแผนการวิเคราะห์ SWOT เสร็จ หลังจากที่คุณดำเนินการประชุมจนได้ข้อสรุปที่ยอมรับกันทุกฝ่าย คุณจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการนำไปใช้ในหน่วยงาน

ขั้นตอน / กระบวนการ

 • จัดตั้งหน่วยงานที่มีความสามารถมาผสมกันเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการนำข้อมูล SWOT มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฎิบัติได้จริง
 • แบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานของ SWOT และนำแผนทั้งหมดมารวมกันและประชุมร่วมกันให้เกิดเป็นแผนใหญ่ทั่วทั้งองค์กร
 • ยอมรับความคิดที่หลากหลาย และมีความแตกต่าง แต่จะต้องมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเดียวกัน
 • กำหนดให้เป็น Action Plan ขององค์กรและมีการนำ KPI มาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของงานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

การนำ SWOT ไปใช้กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

ถ้าการวิเคราะห์ SWOT ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการกำหนดจุดสิ้นสุดหรือวัตถุประสงค์ของการทำงานในครั้งนี้ ก็เป็นการเสี่ยงมากที่จะมาเสียเวลา งบประมาณ  บุคลากร (แบบไร้ประโยชน์)

การวิเคราะห์ SWOT ควรจะรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์ขององค์กร และจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องทุุกปี (ไม่ใช้ทำครั้งเดียวอยู่ได้ 5 ปี)  นอกจากนี้องค์กรควรจะนำประเด็นจาก SWOT ไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมปฎิบัติได้จริง และทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร

การนี้ SWOT หมายถึง :

 • จุดแข็ง : คุณลักษณะขององค์กรที่เป็นประโยชน์เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
 • จุดอ่อน : คุณลักษณะขององค์กรที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
 • โอกาส : สภาพภายนอกที่เป็นประโยชน์เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
 • ภัยคุกคาม : สภาพภายนอกที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ผู้ตัดสินใจแล้วว่าสามารถระบุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จด้วยการนำข้อสรุปจากการทำ SWOT   ถ้าองค์กรมีการทบทวน SWOT หรือ มีการใช้ KPIs ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จำเป็นที่จะต้องกลับมาวิเคราะห์ SWOT กันใหม่อีกครั้งและนำข้อผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนของอนาคต

การนำผลที่วิเคราะห์ SWOT ไปทำเป็นกลยุทธ์องค์กร

เมื่อวัตถุประสงค์ที่วิเคราะห์ผ่าน SWOT ตามที่ต้องการได้รับการยอมรับว่าสามารถทำให้บรรลุได้  และจะถูกนำไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ และกำหนดเป็นกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น  คุณจำเป็นที่จะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ก่อน อาทิ :

 • วิธีที่เราสามารถนำ จุดแข็ง แต่ละประเด็นไปใช้งานได้จริง?
 • วิธีที่เราสามารถนำ จุดอ่อน แต่ละประเด็นไปใช้งานได้จริง?
 • วิธีที่เราสามารถนำ โอกาส แต่ละประเด็นไปใช้งานได้จริง?
 • วิธีที่เราสามารถนำ อุปสรรค แต่ละประเด็นไปใช้งานได้จริง?

จะเป็นการดีมากถ้าองค์กรสามารถนำประเด็นต่างๆ ของ SWOT ไปใช้กับทีมงานหน่วยต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้พวกเขาหา SWOT ของกลุ่มและลักษณะงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น กำหนดให้เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน / สำนักงาน / ฝ่ายงาน / แผนก / ภาค/  และวิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริงออกมา ได้แก่

 • คน (Human Resources)
  • ประชาชนและทักษะ (ในด้านการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออก)
  • การพัฒนาพนักงาน
 • คุณสมบัติ (อาคาร อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ)
 • กระบวนการ (เช่น คุณภาพ  การเงิน  ระบบสารสนเทศอื่นๆ)
  • แหล่งข้อมูลทางการเงิน (อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น)
  • การกำกับดูแลกิจการ
  • การจัดการ / การเป็นผู้นำ
  • การพัฒนาพนักงาน
  • การติดต่อสื่อสาร
 • ผลิตภัณฑ์ (สิ่งพิมพ์ ฯลฯ)
  • ขาย
  • ผลิตภัณฑ์
  • ตลาด
  • ความสามารถในการขาย
  • ลูกค้า (วิจัยตลาด)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา

บางองค์กรใช้กรอบของ PRIMO-F Model เป็นโครงสร้างสำหรับการกำหนดปัจจัย SWOT

 • คน
 • แหล่งข้อมูล
 • เนื้อหา/นวัตกรรม
 • การตลาด
 • การดำเนินงาน (ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ บริการ)
 • เงินทุน

ข้อเสนอแนะ:

 • จุดแข็ง : คุณจะทำอย่างไรดี? มีอะไรที่คุณทำดีกว่า มากที่สุด? ดีกว่าคนอื่นๆ?
 • จุดอ่อน : สิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น?  คุณจะทำอย่างไรดี? สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่บนพื้นฐานของความผิดพลาดในอดีต?

จะใช้อะไร? ในการตรวจสอบ โอกาส และ ภัยคุกคาม 

การวิเคราะห์โอกาและภัยคุกคามที่จะดำเนินการโดยการตรวจสอบปัจจัยภายนอกในตลาดที่ให้บริการอยู่หรือครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการแบ่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง ได้แก่:

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก

ปัจจัยด้านคู่แข่ง

 • ประชากร
 • เศรษฐกิจ
 • การเมือง/กฎหมาย
 • สังคมวิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยี
 • ด้านวัฒนธรรม
 • ความสามารถในการแข่งขัน
 • แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง
 • กรรมสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญา)
 • การเข้ามาใหม่ของคู่แข่ง
 • ส่วนแบ่งการตลาด
 • ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
 • ราคา
 • การส่งเสริมการขาย
 • การกระจายสินค้าในตลาด
 • ผลิตภัณฑ์ทดแทน
 • ซัพพลายเออร์
 • วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การตรวจสอบ โอกาส และ ภัยคุกคาม 

โอกาส:

คุณสามารถค้นหาหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน? อะไรบ้าง? แนวโน้มที่สำคัญในธุรกิจของคุณคืออะไร?

 • การรวม/กระจายการลงทุนในธุรกิจ?
 • ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและทีมงาน
 • การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เช่น Software ที่จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการหรือให้บริการเหนือกว่าคู่แข่ง
 • การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของธุรกิจในตลาดที่มีศักยภาพของคุณ เช่น ความต้องการสำหรับการดูแลสุขภาพหรือความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม Life Style ของชีวิตคนเมือง
 • ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ภัยคุกคาม

 • อะไรที่คุณต้องการเผชิญกับอุปสรรค?
 • คู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรที่อาจทำให้สูญเสียลูกค้า ส่วนแบ่งทางการตลาด? ที่จะมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเป็นกลุ่มที่สามารถทำให้สินค้าของคุณเสียภาพลักษณ์ได้ ถ้าพวกเขาประกาศข่าวในกลุ่ม เช่น กลุ่มไฮโซ  กลุ่มดาราที่มีชื่อเสียง เป็นต้น
 • เทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณล้าสมัยไป
 • เงินสดที่ใช้ในการบริหารงานไม่เพียงพอ

วันนี้ เราขอจบการวิเคราะห์ SWOT Analysis แบบวิธีการนำไปใช้งานจริง สำหรับในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเราจะนำส่วนที่ 3 มาเล่าให้ฟังอีกครั้ง แต่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน ว่าเขาวิเคราะห์กันอย่างไร และนำไปใช้งานกันอย่างไร ขอให้ทุกท่านพยามฝึกฝีมือการนำเทคนิคเหล่านี้ไปคิดและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดีเลิศให้กับองค์กร ครับ

สุดท้ายนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านและหน่วยงานของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

 

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดี

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

https://eiamsri.wordpress.com 

http://www.interfinn.com 

http://www.oknation.net/blog/ProjectManagement

Advertisements

พฤษภาคม 29, 2012 - Posted by | New Management |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: