NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

เครื่่องมือการบริหารจัดการโครงการ : Project Management Tools


สวัสดีครับ 

วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการและแนวทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าที่จำเป็นจะต้องรู้ ก่อนปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริง งั้นเรามาอ่านพร้อมๆ กัน ครับ 

แผนภูมิ Gantt, Network Logic, PERT Chart, โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Breakdown Structure) และ โครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure)  ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้เมื่อมีการวางแผนโครงการ ซึ่งเครื่องมือการบริหารโครงการเหล่านี้ จะมีความหมายและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ : 

แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)  

แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานข้ามกาลเวลา เริ่มมีการพัฒนาแผนภูมิแกนต์ครั้งแรกในปี 1917   แผนภูมิแกนต์ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานอย่างเดียว  แต่ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้งานปัจจุบันเป็นทั้งกาลเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานและมีการติดตามทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่การแนะนำครั้งแรกของพวกเขาแผนภูมิของแกนต์ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการโครงการที่ใช้สำหรับการแสดงขั้นตอนงานที่เด่นและทรัพยากรที่จำเป็น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และถูกนำไปใช้ครั้งแรกในโครงการเขื่อนฮูเวอร์ที่เริ่มในปี 1931 

โมเดลเครือข่ายลอจิก (Network Logic Model) 

เครือข่ายลอจิกแสดงลำดับกิจกรรมในโครงการและมันจะช่วยแสดงให้เห็นกิจกรรมที่มีเหตุผลที่จะต้องทำนำหน้าหรือตามกิจกรรมอื่นๆ มันสามารถนำมาใช้เพื่อระบุเหตุการณ์ที่สำคัญและเส้นทางที่สำคัญของโครงการ มันจะช่วยให้คุณเข้าใจการอ้างอิงในโครงการของคุณ timescale และ Workflow ของมัน เทคนิคนี้สามารถที่ช่วยเปิดเผยถึงข้อมูลที่สำคัญที่อาจจะถูกมองข้ามไประหว่างการวางแผนงานโครงการ 

ตัวอย่าง: Network Logic Model 

แผนภูมิ PERT

การประเมินโครงการและเทคนิคการรีวิวขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานของโครงการ  ชื่อเต็ม “Program Evaluation and Review Technique” (PERT)  เป็นแบบจำลองสำหรับการจัดการโครงการและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยสหรัฐอเมริกาของกระทรวงกลาโหม สำนักงานหนึ่งของกองทัพเรือโครงการพิเศษในปี 1958  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือดำน้ำที่ใช้ในการควบคุมโครงการขีปนาวุธด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

PERT เป็นวิธีการในการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่จำเป็นเพื่อให้งานแต่ละขั้นตอนใช้เวลาต่ำที่สุดและประหยัดเวลาในการทำงานให้สั้นลง หรือ ลดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น

โครงสร้างสินค้า (Product Breakdown Structure : PBS)

ในการบริหารจัดการโครงการ เครื่องมือโครงสร้างการผลิต PBS ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกัน  เป็นการจัดโครงสร้างลำดับชั้นของชิ้นส่วนที่ทำขึ้นในแต่ละส่วนของโครงการที่ส่งมอบ และมีการจัดเรียงลำดับความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนงาน

PBS สามารถช่วยชี้แจงสิ่งที่จะต้องส่งมอบตามโครงการและสามารถช่วยสร้างโครงสร้างส่วนที่ผิดพลาดของงาน  ตามกฎการวิเคราะห์โครงการของ PRINCE2 แนะนำการใช้งานของการวางแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างสินค้า

โครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure) 

สหรัฐอเมริกาของกระทรวงกลาโหม (DoD) สร้างรายละเอียดแนวคิดโครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือดำน้ำ Polaris ที่เปิดตัวโครงการขีปนาวุธ 

Work Breakdown Structure (WBS) โครงสร้างทั้งหมดถูกจัดแบ่งออกเป็นหมวดและลำดับชั้นของการส่งมอบและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นในโครงการ  ซึ่ง WBS ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนโครงการทั่วทั้งหมดของโครงการ

สุดท้ายนี้ ทุกๆ ท่านเริ่มจะเข้าใจเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ และใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ เพื่อป้องกันปัญหา หรือ หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการโครงการได้อย่างมีความคิดเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ชัดเจนมาก   ขอให้ทุกๆ ท่านฝึกปฎิบัติจนเกิดความชำนาญอย่างสูง และเกิดประโยชน์กับองค์กรของท่านเอง 

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ครับ 

เอกกมล เอี่ยมศรี 

ผู้เรียบเรียง 

www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com

http://www.oknation.net/blog/ProjectManagement/

http://www.oknation.net/blog/newmanagement/

เมษายน 10, 2012 - Posted by | Project Risk Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: