NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

เทคนิคกระได : Stepladder Technique


สวัสดี ครับ วันนี้ เราจะมาคุยกันเรื่อง เทคนิคในการตัดสินใจที่ดีกว่าในกลุ่มพวกเดียวกัน แค่ฟังดูก็รู้แล้วว่ายาก เพราะมีสมาชิกที่อ่านบทความของเรา ได้สอบถามมาว่ามันคือ อะไร? มีกระบวนการคิดแบบไหน วันนี้เรามาอ่านพร้อมๆ กัน ครับ  ถ้าใครอยากให้ช่วยเล่าเรื่องใด ก็เขียน Comment ทิ้งไว้ในท้ายเรื่อง จะพยามอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังครับ

การตัดสินใจอยู่ภายในกลุ่มมักจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย เมื่อสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ยังไปได้ดีและไม่พบข้อผิดพลาด  แต่ถ้าเมื่อใดในสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เริ่มทำผิดพลาดมักจะพาให้สมาชิกที่เหลือในกลุ่มต้องติดโคลนตม เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ไปด้วย  ตัวอย่าง สมาชิกในกลุ่มบางคนอาจจะพยามต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อให้เกิดการยอมรับของสมาชิกในตัวของเขาว่ามีความสำคัญ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือดีขึ้น  หรือสร้างความยุ่งยากให้กับพวกในกลุ่ม  ขณะที่คนอื่นๆอาจจะนั่งเงียบๆ และไม่ได้ช่วยอะไรให้กับความพยามโดยรวมของสมาชิกในกลุ่ม

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มของสมาชิกที่แข็งแรงมักจะมีแรงขับเคลื่อนในการหมุนตัวเองออกจากการควบคุมและการตัดสินใจที่เลวร้ายได้มากกว่าพวกที่พยามดิ้นรนหนี้จากการควบคุมด้วยตัวคนเดียวลำพัง

ดังนัั้นบุคคลที่ต่อสู้ดิ้นรนเพียงลำพังโดยไม่มีการรวมกลุ่มของสมาชิก มักจะยอมยกมือบอกลาความพยามต่างๆ ที่ได้ลงทุนต่อสู้และยอมรับความพ่ายแพ้  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกลุ่มทำงานเป็นทีมเวอร์คและดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องก็จะได้ผลจริงๆ  ดังนั้นกลุ่มที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันก็สามารถมีประสิทธิภาพสูงกว่าบุคคลคนเดียวและมีการตัดสินในที่ดีกว่าอย่างมาก

ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณจะทำอย่างไรให้กลุ่มของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ?  คุณจะรับสมาชิกทุกคนเข้ามาในกลุ่ม และร่วมช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจในกลุ่ม และมีนักคิดอีกคนที่นำเสนอความคิดดีๆและเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหา? 

เทคนิคกระไดเป็นวิธีที่มีประโยชน์สำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของแต่ละกลุ่ม (น่าคิดและนำไปใช้นะครับ)

เทคนิคกระได คือ อะไร? 

เทคนิคกระไดเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่จะใช้จัดการสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มและตัดสินใจรวมกลุ่มด้วย  เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาโดย Steven  Rogelberg,  และ Janet  Barnes-Farrell และ Charles  Lowe ในปี 1992  มันเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในระดับบุคคลก่อน  ก่อนที่จะถูกอิทธิพลจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ โน้มน้าวให้ไปทิศทางอื่นทางเดียว  สิ่งนี้จะช่วยให้สมาชิกทุกคนนำเสนอความคิดที่หลากหลายและช่วยป้องกันไม่ให้สมาชิกในกลุ่ม “ซ่อนเร้น” จากคนอื่นอยู่ภายในกลุ่มและช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ถูกสมาชิกในกลุ่ม “ที่เสียงดังกว่า แข็งแรงกว่า มีอำนาจมากกว่า” มาเหยียบไม่ให้เสนอความเห็นใดๆ

ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ช่วยให้กลุ่มสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ถูกต้องมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น

วิธีการใช้เครื่องมือ 

เทคนิคกระไดมี 5 ขั้นตอนพื้นฐาน นี่คือวิธีการทำงาน

ขั้นที่ 1 : ก่อนที่จะเริ่มรวมกันเป็นกลุ่มนำเสนองานหรือนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกทั้งหมด  ขอให้ทุกคนมีเวลาเพียงพอที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและทำในรูปแบบความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 2 : แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 2 กองหลักๆ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสหารือเกี่ยวกับปัญหา

ขั้นที่ 3 : เพิ่มสมาชิกของกองที่ 3 ให้สมาชิกของกองที่ 3 นำเสนอแนวความคิดของสมาชิกตน ก่อนที่ สมาชิกของกองที่ 1 และสมาชิกของกองที่ 2 จะนำเสนอแนวความคิดของตน   หลังจากที่ทุกกลุ่มได้นำเสนอแนวความคิดของตนแล้ว ให้ทำการคิดวิเคราะห์ทุกหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ร่วมกัน

ขั้นที่ 4 : ทำซ้ำกระบวนการเดิมอีกครั้ง คราวนี้ให้แบ่งสมาชิกไปตั้งกองที่ 4 และที่กองที่ 5  ให้เวลาสำหรับการอภิปรายแก่สมาชิกทุกกลุ่มและวิเคราะห์ความคิดเพิ่มเติมใหม่ๆ หรือแนวทางที่เพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 : การวิเคราะห์แบบเข้าถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเฉพาะหลังจากที่สมาชิกทั้งหมดได้รับข้อเสนอความคิดเหล่านั้นแล้ว

เทคนิคการวิเคราะห์แบบกระได จะมีความคล้ายคลึงกับวิธีของ Delphi ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มักจะใช้ในกลุ่มอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการชีันำกลุ่ม และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองมีวัตถุประสงค์เดียวกัน พวกเขาก็แตกต่างกันในวิธีการที่สำคัญไม่กี่วิธี :

  • วิธีการของ Delphi วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการหรือบริหารผู้นำกลุ่ม  ซึ่งเทคนิคของแบบกระได จะให้สมาชิกทุกคนมีค่าเท่ากัน
  • วิธีของ Delphi ช่วยให้สมาชิกที่ไม่ระบุชื่อ อำนวยความสะดวในการจัดการไหลของข้อมูล และสมาชิกอาจจะมีความคิดอื่นๆ ที่แตกต่างจากในกลุ่ม  เทคนิคแบบกระไดจะเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัว เพื่อให้สมาชิกทุกคนรู้จักกันและมีการเสนอความคิดร่วมกัน
  • วิธี Delphi เป็นกระบวนการที่ยาวในขณะที่เทคนิคแบบกระไดจะรวดเร็วมาก
  • วิธี Delphi มักจะใช้สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญๆ ที่จำเป็นจะต้องใส่จำนวนผู้คนเข้าไปมากๆ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ไปในทิศทางเดียวกัน

เคล็ดลับ : 

กลุ่มสามารถสูญเสียประสิทธิภาพและความสามารถในการตัดสินใจที่มีคุณภาพที่ดีของพวกเขา  ถ้าพวกเขามีจำนวนสมาชิกมากเกินไป  จำเป็นที่จะต้องแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 4-5 คน ต่อกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสำคัญ : 

เทคนิคแบบกระไดเป็นวิธีการตามขั้นตอนที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มมีส่วนร่วมและจะได้ยินความเห็นของทุกคน  เทคนิคนี้จะช่วยให้พวกขี้อาย คนที่เงียบสงบสามารถนำเสนอความคิดเห็นของตนได้  ก่อนที่สมาชิกในกลุ่มอื่นๆ  จะสามารถมีอิทธิพลต่อพวกเขาและช่วยให้ทุกคนได้รับทราบมุมมองที่แตกต่างกันมากของสมาชิก ก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

สุดท้ายนี้เราเชื่อว่าแนวคิดแบบกระไดนี้จะสามารถลงไปลึกถึงระดับนักเรียน และนักศึกษา ให้เข้าใจวิธีการคิด  เพราะถ้าเด็กไทยมีกระบวนการคิดได้เอง โดยไม่ต้องนั่งฟังอาจารย์มาอธิบายและนักเรียนท่องจำแบบไม่รู้ความหมาย ไม่กล้าเถียง ไม่กล้าสอบถาม ไม่กล้าแสดงความเห็น ไม่กล้า……… เด็กไทยก็จะกลายเป็นพวกที่แอบอยู่หลังกลุ่ม (พวกซ่อนเร้น) ไปตลอดชีวิต

ขอให้ทุกท่านโชคดี

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

https://eiamsri.wordpress.com 

http: //ekamoltalk.wordpress.com 

http://www.interfinn.com

Advertisements

กรกฎาคม 20, 2011 - Posted by | New Management |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: