NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

9 วิธีเพื่อเพิ่มอัตราการคลิกผ่านอีเมล์ของคุณ : 9 Ways To Increase Your Email Clickthrough Rate


สวัสดีครับ วันนี้ เราอยากคุยเรื่อง Email Marketing ครับ ซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้บางครั้งเพื่อส่งถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครับ และนำเสนอบริการพิเศษต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสมาชิก ครับ แต่มีเหมือนกันที่ Email Marketing ไม่ประสบความสำเร็จเราต้องหากหาวิธีส่งเสริมให้เกิดความสนใจจากผู้รับ Email Marketing กัน ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าจะทำอะไรได้บ้าง

คัดลอกบทความจาก David Godot ในการโฆษณา

ก็คล้ายกับทุกรูปแบบของการตลาดการส่งเสริมการตลาดด้วยอีเมล์ (Email Marketing) มักจะมีเป้าหมายสุดท้ายเดียว : การแปลงกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าให้มาตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ

สำหรับนักการตลาดด้านอีเมล์ ขั้นตอนแรก การคัดสรรค์ผู้ที่สมัครรับอีเมล์จากรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ เพราะผู้ที่สมัครสมาชิกเพื่อขอรับอีเมล์ข่าวสารจากเว็บไซต์ของคุณเพราะเขาหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าและมีมูลค่าสำหรับพวกเขา  ซึ่งด้านล่างนี้คุณจะได้พบขั้นตอน 9  วิธีเพื่อช่วยให้ผู้รับอีเมล์ข่าวสารของคุณคลิกลิงค์ผ่านจากข้อความใน Email Marketing ของคุณ

 1. แบ่งแยกกลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมล์ของคุณ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสูงสุด
  ผู้คนไม่มีเวลาสำหรับการส่ง Email ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขา ถ้าคุณส่งข้อความผ่าน Email Marketing ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และพวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อความที่อยู่ใน Email เหล่านั้นได้ สมาชิกเหล่านั้นอาจจะไม่พอใจอย่างแรงและอาจจะคลิกที่ คำสั่งยกเลิกการขอรับอีเมล์หรือการคลิกที่คำสั่งสแปม ในหน้า Mail box ของพวกเขาทันที  ถ้าแม้จะมีข้อความใน Email Marketing ที่เกี่ยวข้องกับเขาบางส่วน แต่ก็มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่กลุ่มผู้รับอีเมล์จะคลิกเนื้อหาจากอีเมล์เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณหรือหน้าบริการของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลด้านเนื้อหาของข่าวที่จะเขียนใน Email Marketing และเลือกกลุ่มผู้รับอีเมล์ให้ถูกต้องกับเนื้อหาที่นำเสนอและต้องพิจารณาแล้วว่ากลุ่มผู้รับจะได้ประโยชน์จากอีเมล์ฉบับนี้ 

 

ผู้คนไม่มีเวลาสำหรับการส่ง Email ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขา ถ้าคุณส่งข้อความผ่าน Email Marketing ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และพวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อความที่อยู่ใน Email เหล่านั้นได้ สมาชิกเหล่านั้นอาจจะไม่พอใจอย่างแรงและอาจจะคลิกที่ คำสั่งยกเลิกการขอรับอีเมล์หรือการคลิกที่คำสั่งสแปม ในหน้า Mail box ของพวกเขาทันที  ถ้าแม้จะมีข้อความใน Email Marketing ที่เกี่ยวข้องกับเขาบางส่วน แต่ก็มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่กลุ่มผู้รับอีเมล์จะคลิกเนื้อหาจากอีเมล์เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณหรือหน้าบริการของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลด้านเนื้อหาของข่าวที่จะเขียนใน Email Marketing และเลือกกลุ่มผู้รับอีเมล์ให้ถูกต้องกับเนื้อหาที่นำเสนอและต้องพิจารณาแล้วว่ากลุ่มผู้รับจะได้ประโยชน์จากอีเมล์ฉบับนี้ 


 • รูปแบบของ Email Marketing ที่ส่งให้กับสมาชิกต้องเรียบง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
  คุณจะต้องสร้างข้อความใน Email Marketing ให้น่าสนใจ และ
  รูปแบบของ Email Marketing จะต้องสะอาดเรียบง่าย ใช้รูปแบบที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาโดยไม่ต้องสับสนกับการคลิกลิงค์เชื่อมโยง หรือต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านอีเมล์หรือดาวน์โหลดรูปภาพ

 • ล่อให้ผู้อ่านของคุณด้วยตัวอย่างบทความ
  ถ้าจดหมายข่าวของคุณมีลักษณะเป็นบทความหรือข้อมูลให้พิจารณา คุณจำเป็นที่จะต้องนำเสนอบทความแบบอย่างย่อใน Email Marketing และเขียนเนื้อหาให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้รู้สึกอยากรู้เพิ่มเติม และคลิกลิงค์ต่อไปยังหน้าเว็บเพจที่มีข้อความรายละเอียดของบทความ  เพราะการทำแบบนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกง่ายที่จะเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจอยากรู้

 • ใส่เนื้อหาหลักของ Email Marketing ในครั้งนี้ในพื้นที่เด่นสุดของ Email
  ถ้าคุณกำลังส่งข้อความถึงกลุ่มสมาชิกผู้รับจดหมาย ขอให้จัดวางเนื้อหาที่สำคัญที่สุดของ Email Campaign นี้ในพื้นที่เด่นที่สุดของจดหมาย และคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าต้องการให้ผู้รับข่าวสารทาง Email ทำอะไร? เมื่อได้เปิดอีเมล์นี้แล้ว

 

 

 •  แจ้งให้สมาชิกผู้รับข่าวสารเห็นชัดๆ ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการ คลิกลิงค์ Email นี้
  หากถ้าคุณไม่ได้อธิบายรายละเอียดถึงสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับและประโยชน์จากการคลิกลิงค์ของ Email ฉบับนี้มากน้อยเพียงใด  พวกเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับการเปิดอ่านและชอบ Email ที่มาจากคุณ  บ่อยครั้งที่คุณจะเห็นจดหมายข่าวทาง Email ที่มีการเชื่อมโยงขึ้นโดยไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนใดๆ ของสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับ และทำให้พวกเขาอยากคลิกในเนื้อหาข่าวนั้นๆ  ดังนั้นคุณไม่ควรเพียงแค่อธิบายถึงสิ่งที่ผู้่อ่านจะพบที่ปลายอีกด้านของการเชื่อมโยงเนื้อหาของข่าว แต่คุณจะต้องบอกพวกเขาว่า Email ฉบับนี้ทำมาสำหรับพวกเขา

 

 

 • ส่งมอบความไว้วางใจให้แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง
  Email Campaign ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มผู้อ่าน Email ของคุณจะพบว่าธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ คุณสามารถสร้างความไว้วางใจที่ได้ส่งมอบพันธะสัญญาและสร้างความน่าเชื่อถือในข้อความของคุณที่ส่งถึงผู้อ่านทุกคน อย่าสัญญากับผู้อ่านอีเมล์ของคุณถ้าคุณยังไม่มั่นใจที่จะส่งมอบประโยชน์ได้อย่างที่คุณคาดหวัง

 

 

 • ตั้งข้อจำกัดของการกระตุ้นความรู้สึกของผู้รับข่าวสาร    
  ธรรมชาติของผู้คนจะตอบสนองต่อการขาดแคลนและการแข่งขันแตกต่างกัน คุณสามารถใส่สิ่งที่จะกระตุ้นกลุ่มผู้อ่านของคุณด้วยเงื่อนไขพิเศษ เช่น คุณอาจจะให้ข้อเสนอพิเศษที่จะใช้ได้ภายในวันหรือสองวันนับแต่ได้รับข้อความนี้จากคุณ  นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเสนอของขวัญพิเศษหรือโอกาสที่จะชนะสำหรับสมาชิก 100 ท่านแรกที่ตอบสนองกับมายังคุณ
 • เพิ่มการเชื่อมโยงในส่วนท้าย Email ปล.
  กลุ่มผู้รับข่าวสารเมื่อเปิด Email Marketing อ่านเนื้อหาข้างในแล้วอาจจะลืมไปว่า พวกเขาจะต้องทำอะไรต่อ ถ้าต้องการร่วมเล่นเกมส์กับคุณ หรือต้องการสิทธิพิเศษใดๆ ที่คุณนำเสนอให้กับสมาชิกในครั้งนี้  ขอให้คุณใส่รายละเอียดเพียงบรรทัดเดียวใต้ “ลายเซ็นต์ชื่อของคุณ” ว่าพวกเขาจะต้องติดต่อคุณได้อย่างไร เช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับขอเล่นเกมส์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิทธิพิเศษต่างๆ ของสมาชิกที่ติดต่อมา 100 ท่านแรก
 • แบ่ง Email เพื่อทดสอบ
  กลยุทธ์บางอย่างอาจจะทำงานได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆ ที่ส่ง Email Marketing เหมือนคุณ ขึ้นอยู่กับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ และกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมาย  ดังนั้นเป็นการง่ายที่สุด ด้วยการที่คุณเขียน Email Campaign ที่แตกต่างกัน สอง ถึง สาม แบบและมีวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ใช้เทคนิกในการดึงดูดความสนใจที่ต่างกัน และทดลองส่งให้กับเพื่อนๆ หรือบุคคลที่คุณรู้จักเพื่อรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นและนำมาปรับปรุง

 

สุดท้ายนี้เราหวังว่าเทคนิกทั้ง 9 ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อ่านบทความของเรา เพราะเราเชื่อว่านี้เป็นเพียงเทคนิกบางส่วนของ Email Marketing ซึ่งเราจะมานำเสนอในคราวต่อไป เกี่ยวกับเทคนิกด้านอื่นๆที่มีประโยชน์ สำหรับคุณ

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีครับ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

https://eiamsri.wordpress.com 

http://www.interfinn.com

โฆษณา

มิถุนายน 8, 2011 - Posted by | Marketing Strategy |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: