NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

5 เหตุผลหลักที่เราเข้าสู่ตลาดใหม่ : Top 5 Reasons to Enter New Markets


สวัสดี ครับ วันนี้ผมขอคุยกันเรื่องเหตุที่เราจะต้องเข้าไปขยายพื้นที่ทางการตลาดในกลุ่มตลาดใหม่ ( New Market) ส่วนตัวแล้วผมชอบการเข้าไปรุกตลาดใหม่ เพราะจะทำให้เราต้องคิด ต้องวางแผน ต้องกำหนดกลยุทธ์ใหม่ ต้องทำการบ้านในหลายๆ เรื่อง และสนุกกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ครับ

คัดลอกบทความจากคุณ Lyon Ethan

คุณรู้ไหมแป๊ปซี่เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดขนมขบเคี้ยว? หรือ Virgin Group ทำทุกอย่างตั้งแต่ อวกาศ จนถึง เครื่องสำอาง? นี้เป็นเพียงบางส่วนและยังมีอีกมากที่ Brand ประสบความสำเร็จอื่นๆ ที่มีการเติบโตโดยมีรายได้จากการขยายพื้นที่เข้าสู่ตลาดใหม่  ไม่ว่าจะใช้วิธีการควบรวมกิจการหรือการเข้าไปเริ่มกิจการในพื้นที่ตลาดใหม่แล้วค่อยๆ เติบโตตามระยะเวลา

เมื่อคุณก้าวไปสู่ตลาดใหม่ คุณจำเป็นต้องเปิดตาให้กว้าง กางหูสองข้างเพื่อรับรู้ข่าวสารทุกชนิดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร?  จะเชิญชวนอย่างไรให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ใช้สินค้าใหม่หรือบริการของคุณ  อะไรที่เป็นช่องว่างและวิธีการที่คุณสามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นได้? คำตอบ คือ ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและความต้องการของลูกค้าจากผลการวิจัย, เวลา, การลงทุนทางการเงิน ดังนั้น เมื่อคุณคิดจะก้าวกระโดดเข้าไปในตลาดใหม่ คุณจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาเหตุผล 5 ประการที่ทำให้ตัดสินใจกระโดดเข้าสู่ตลาดใหม่

การขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ : Expand geography

McDonald’s ให้บริการประมาณ 47 ล้านคนต่อวัน ในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ได้มาจากสหรัฐอเมริกา และเปิดดำเนินการสาขาใน 128 จาก 140 ประเทศ รวมสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ McDonald’s เป็นตัวอย่างที่ดีในการกระโดดเข้าสู่ตลาดใหม่และเป็นผู้นำของร้านอาหารแบบฟาส์ตฟู๊ดส์ ทีใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นระบบแฟรนไชส์มีรายได้เติบโต 27% ระหว่างปี 2004 – 2007 รวมทั้งหมด $22.8 พันล้าน และมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% หรือ $3.9 พันล้าน  McDonald’s ได้วางแผนกลยุทธ์การขยายตัวทางภูมิศาสตร์ โดยที่ McDonald’s มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์หลัก (อาหารจานด่วน) และมีการรับเอาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเข้ามาผสมเพื่อให้เกิดการกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น McDonald’s สาขาฝรั่งเศสขายไวน์ ในร้านด้วย

ความหลากหลายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ : Diversify product offering 

Sir Richard Branson’s Virgin Group empire ได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมากที่ไม่ซ้ำกันและมีความหลากหลาย โดยการแปลงมูลค่าของ Brand Virgin ไปสู่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณ Branson ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสินค้าหรือบริการทุกอย่างจากอวกาศ ถึง เกมส์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่างที่แตกต่างกันช่วยให้คุณสามารถแพร่กระจายและลดความเสี่ยง ตัวอย่าง ถ้า Virgin ลงทุนเฉพาะในธุรกิจเพลงอย่างเดียว บริษัทอาจจะอยู่ตรงปากเหวของความล้มเหลวได้  อย่างไรก็ตามการลงทุนในสินค้าและบริการของ Virgin มีการวิเคราะห์และพัฒนาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับบริษัท

ความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน : Appeal to different customer segments

Gap, Inc เป็นผู้ขายปลีกเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนำความสนใจที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคและภายใต้ Brand ที่แบ่งแยกตาม Segment ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำใน Brand และตำแหน่งผู้นำทางการตลาด  นอกจากนี้ Gap มีการแบ่งแยก Brand ตามกลุุ่มลูกค้าในระดับคนชั้นกลาง  ดังนั้น Gap ได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น ทารก, เด็ก, ผู้หญิง และกลุ่มคุณแม่ทั้งหลาย ภายใต้ กลุ่ม Brand  มี GapKids, babyGap, GapBody และ GapMaternity   นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกยังให้ความสำคัญในชีวิตที่มีการแบ่งตามช่วงอายุและระดับรายได้  Gap, Inc ประสบความสำเร็จในการนำเสนอ Brand สินค้า ” Banana Republic” สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเป็นมืออาชีพด้านการแต่งกาย และ Old Navy สำหรับเสื้อผ้าของกลุ่มหนุ่มสาวอเมริกัน และ Athleta สำหรับผู้หญิงทำงานระดับชนชั้นกลางขึ้นที่มีฐานะทางการเงิน

เป้าหมายด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาว : Achieve long-term vision 

Google มีวิสัยทัศน์ระยะยาวและง่ายที่จะจดจำ : การจัดระเบียบข้อมูลข่าวสารของโลก มันค่อนข้างเป็นงานที่ท้าทายและยากมากสำหรับบริษัทใดๆ ก็ตาม แต่ Google ได้ทำการพัฒนากิจกรรมต่างและได้ทำการควบรวมกิจการต่างๆ มากกว่า 50 บริษัทฯ –ตั้งแต่ได้เริ่มก่อตั้งกิจการเพียงทศวรรษที่ผ่านมา  ด้วยความพยามยาม ทะเยอทะยาน และวิสัยทัศน์อันยาวไกลของ Google เริ่มจาก Search Engines — กลุ่มสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ — แผนที่ทั่วทั้งโลก — หนังสือสำรับอ่านที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ — ระบบปฎิบัติการ OS  นี้เป็นความทะยานยาก และต้องการความท้าทายอยากมากของทีมงานผู้บริหารที่จะเข้าไปจัดระเบียบข้อมูลของโลกอินเตอร์เน็ต

สร้างทักษะและสมรรถนะใหม่ๆ : Achieve long-term vision 

คุณรู้ไหมเป๊ปซี่เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดขนมขบเคี้ยว? PepsiCo เป็นเจ้าของ Frito Lay, Tropicana และ Quaker ซึ่งในจำนวนนั้นได้เป็นเจ้าของเครื่องดื่มอีกหลาย Brand  (Gatorade, Sierra Mist และ Mountain Dew) PepsiCo.’s ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดขนมขบเคี้ยวมีเหตุผลที่่สำคัญรองรับการกระทำครั้งนี้ ธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวเป็นสินค้าหลักในร้านขายขนมทั่วไป และ ร้านค้าในปั๋มน้ำมันทั่วโลก  ดังนั้นการเคลื่อนย้ายจากสินค้าที่ต้องอยู่ในตู้เย็นไปสู่ชั้นวางสินค้าที่วางอย่างโดดเด่นที่สุดในร้านขายขนม ทำให้กิจการมีมูลค่าของการค้าสูงขึ้นและสะดวกในการบริหารจัดการขนส่งสินค้าอย่างมากเกี่ยวกับการเก็บสต็อกสินค้า

สุดท้ายนี้ผมเชื่อการที่เราจะวางแผนเพื่อนำสินค้าหรือบริการของเราไปแข่งขันยังตลาดใหม่ๆ ที่เรายังไม่เคยเข้าไปสัมผัสมาก่อน นอกจากว่าคุณจะต้องดวงดีแล้ว คุณจำเป็นจะต้องมีความกล้า ความอดทน ความขยัน มีข้อมูลวิจัยที่รองรับ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีเหตุผลทั้ง 5 ประการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสนับสนุนความคิดของคุณด้วย

ขอให้ทุกท่านสนุกกับงานที่ทำ และโชคดีครับ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

https://eiamsri.wordpress.com

http://www.interfinn.com

 

โฆษณา

มิถุนายน 4, 2011 - Posted by | Brand Marketing

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: