NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การวิเคราะห์ SWOT Analysis


สวัสดี ครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวิเคราะห์ SWOT กัน ซึ่งหลายท่านอยากได้แนวคิดการใช้เครื่องมือนี้ บางท่านบอกว่าง่ายๆ  บางท่านบอกว่ายากที่จะวิเคราะห์ให้ได้ผลที่ใกล้เคียงความจริงกับองค์กรมากที่สุด อย่างนั้น เรามาอ่านร่วมกันและคิดร่วมกันว่าเราจะใช้เครื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT กันอย่างไรดี

การวิเคราะห์   SWOT เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรคุณ เพื่อการระบุโอกาสที่เปิดให้คุณและอุปสรรคที่องค์กรของคุณต้องประสบ

การนำ   SWOT มาใช้ในเชิงธุรกิจเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานะขององค์กรคุณเพื่อหาจุดเด่นที่สามารถยั่งยืนในตลาดได้ หรือใช้ในบริบทของส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณพัฒนาความสามารถในอาชีพของคุณด้วยการวิเคราะห์โอกาสที่ดีที่สุดของการใช้ประโยชน์จากความสามารถของคุณที่มีอยู่ (ผมขออธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Personal SWOT Analysis ในโอกาสหน้าครับ)

การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ

สิ่งที่ทำให้   SWOT มีประสิทธิภาพ คือ ด้วยความคิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้คุณค้นพบโอกาสที่คุณจะอยู่ในวงจรธุรกิจได้ดีและสามารถนำความคิดดีๆ เหล่านี้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์  อย่างไรก็ตามคุณก็จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจจุดอ่อนของธุรกิจของคุณและคุณจะต้องสร้างทีมงานที่มีความสามารถมาช่วยจัดการจุดอ่อนของคุณให้เร็วที่สุด  สิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็ คือ ภัยคุกคามต่างๆจากภายในและภายนอก ที่จะเข้ามาจัดการคุณไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์กร หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัว

วิธีการวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์ SWOT เกิดจากแนวคิคของ คุณ Albert S Humphrey ในทศวรรษ 1960 การวิเคราะห์ SWOT มีประโยชน์มากขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะใช้ในลักษณะไหน? กรณีที่ (1) ใช้งานง่ายๆ สำหรับให้ทีมงานของโครงการวางแผนรูปแบบของกลยุทธ์ในงานโครงการที่รับผิดชอบเพื่อใช้สำหรับ “kick off” โครงการที่ดูแล กรณีที่ (2)  ทีมงานวางกลยุทธ์ของธุรกิจใช้สำหรับกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรที่มีความซับซ้อนสูงและใช้ผลที่ได้อย่างจริงจังเพื่อนำไปแก้ไขกลยุทธ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยและเฉียบคม

คำแนะนำ : การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนมักจะเป็นการวิเคราะห์ภายในองค์กรของคุณ ในขณะที่ภัยคุกคามโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ SWOT มีการเรียกอีกชื่อว่า “Internal-External Analysis” , “SWOT Matrix, “IE Matrix

ตัวอย่างคำถาม : การตั้งคำถามสำหรับ การวิเคราะห์จุดแข็ง ขององค์กร อาทิ

 • จุดได้เปรียบขององค์กรคุณคืออะไร ?
 • อะไรคือสิ่งที่องค์กรของคุณทำได้ดีกว่าคู่แข่งในธุรกิจ?
 • การบริหารจัดการด้านทรัพยากรอะไรขององค์กรคุณที่มีต้นทุนต่ำที่สุด และที่องค์กรอื่นไม่มี?
 •  อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าของคุณมองเห็นธุรกิจคุณ และสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นเป็นจุดแข็งของธุรกิจหรือไม่?
 • ปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณขายสินค้าหรือบริการได้?
 • องค์กรของคุณทำธุรกิจอะไร? (ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำว่า “Unique Selling Proposition (USP)” แต่วันนี้ผมยังขอไม่กล่าวถึงน่ะครับ

พิจารณาจุดแข็งของคุณทั้งจากมุมมองภายในองค์กร และมุมมองจากจุดของลูกค้าของคุณและคู่แข่งในตลาดของคุณ นอกจากนี้คุณควรจะพิจารณาข้อมูลทุกอย่างด้วยความเป็นจริงไม่เข้าข้างตนเอง

เมื่อมองไปที่จุดแข็งของคุณให้คิดในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่แข่งของคุณด้วย ตัวอย่าง : ถ้าคู่แข่งของคุณมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงในด้านสินค้าหรือบริการ แต่ถ้าการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพสูงไม่ใช่จุดแข็งขององค์กรคุณในตลาด คุณก็พิจารณาจุดอื่นๆ ที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งและตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าของคุณในมุมมองของลูกค้า

ตัวอย่างคำถาม : การตั้งคำถามสำหรับ การวิเคราะห์จุดอ่อน ขององค์กร อาทิ

 • อะไร คือ สิ่งที่คุณควรปรับปรุง?
 • อะไร คือ สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยง?
 • อะไร คือ สิ่งลูกค้าของคุณในตลาดของคุณมองว่า นี้คือจุดอ่อนของคุณ?
 • ปัจจัยอะไร ที่จะทำให้ยอดขายของคุณตกต่ำ?

อีกครั้ง! ให้คุณพิจารณาตามเกณฑ์นี้ด้วยการวิเคราะห์จากภายในและภายนอก : ผู้คนทั่วไปมองเห็นจุดอ่อนของบริการหรือสินค้าของคุณ แต่คุณยังมองไม่เห็น? คู่แข่งของคุณทำได้ดีกว่าสิ่งที่คุณทำหรือไม่? ซึ่งสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเหล่านี้ คุณสามารถใช้เครื่องสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ และสินค้าหรือบริการของคุณและที่สำคัญคุณจะต้องยอมรับความจริงเหล่านั้น ซึ่งความเห็นที่คุณได้รับจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณได้นำความเห็นเหล่านั้นไปทำการปรับปรุงและพัฒนาต่อเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งต่อไป

ตัวอย่างคำถาม : การตั้งคำถามสำหรับ การวิเคราะห์โอกาส ขององค์กร อาทิ

 • อะไร คือ โอกาสที่ดี หรือสิ่งดีๆ ที่คุณสามารถมองเห็น?
 • แนวโน้มของธุรกิจที่คุณสนใจ และทิศทางพฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร คุณมองเห็นไหม?
 • โอกาสของคุณที่จะมีชัยเหนือคู่แข่ง มีไหม?

โอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณ สามารถมาได้หลายช่องทาง อาทิ

 • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้าในตลาดทั้งในระดับกว้างและแคบ
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบรายได้ของประชากร การเปลี่ยนแปลง life style ของคนในเมือง
 • กิจกรรมของคนในท้องถิ่น (Event ด้านสร้างสรรค์สังคม งานรวมพลจิตอาสาช่วยชาติ) เป็นต้น

คำแนะนำ : วิธีการที่มีประโยชน์เมื่อดูโอกาส คือ การดูที่จุดแข็งของคุณและถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เปิดโอกาสใดๆ ให้คุณสามารถทำอะไรซักอย่างที่จะเหนือกว่าคู่แข่ง หรือ เพิ่ม Market Share ได้หรือไม่?  หรือดูที่จุดอ่อนของคุณและถามตัวเองว่าคุณจะมีโอกาสที่จะกำจัดจุดอ่อนพวกนี้หรือไม่? ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันสั้น

ตัวอย่างคำถาม : การตั้งคำถามสำหรับ การวิเคราะห์ภัยคุกคาม ขององค์กร อาทิ

 • อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าคุณ คือ อะไร?
 • คู่แข่งของคุณกำลังทำอะไร?
 • คุณภาพและมาตรฐานที่กำกับหรือกำหนด สำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
 • เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันตรายกับตำแหน่งทางธุรกิจของคุณหรือไม่?
 • คุณมีหนี้เสียกับธนาคาร หรือมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่?
 • อะไรเป็นจุดอ่อนที่รุนแรง และมีผลกระทบกับธุรกิจของคุณ?

คำแนะนำ : การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามขององค์กร คุณสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ” PEST Analysis” มาช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของคุณได้ เพื่อให้คุณมองข้ามปัจจัยภายนอก เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของรัฐบาลใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของคุณ เป็นต้น

เคล็ดลับของ SWOT เพิ่มเติม

หากคุณกำลังใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างจริงจัง (มากกว่าที่จะเป็นแบบง่ายๆ สบายๆ สำหรับการกำหนดกลยุทธ์) ขอให้คุณแน่ใจว่าคุณกำลังเข้มงวดในแบบที่คุณจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้แบบจริงๆ

 • คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินที่เป็นตัวเลขจริงๆ ตัวเลขประมาณการไม่นับ ตัวเลขที่ยังไม่ใช่เงินสดไม่นับ
 • ทำการกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อที่ยาวของปัจจัยและ “ทำการลำดับความสำคัญ” ใหม่ เพื่อที่คุณจะได้ใช้เวลาของคุณคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่สำคัญที่สุด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกปัจจัยเหล่านี้ และจะต้องดำเนินการผ่านไปยังขั้นตอนต่อไป ในกระบวนการสร้างกลยุทธ์
 • ซึ่งคุณจะต้องนำข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์และวิพากวิจารณ์นี้ ไปใช้ในการวิเคราะห์ SWOT
 • นำข้อมูลนี้ไปใช้ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์อื่นๆ เช่น USP Analysis และ Core Competence Analysis เพื่อให้คุณได้ภาพที่ครอบคลุมกับสถานการณ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ

หมายเหตุ : 

นอกจากนี้คุณยังสามารถพิจารณาใช้เครื่องมือ TOWS Matrix นี้ ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับ SWOT Analysis ที่มุ่นเน้นไปที่ 4 องค์ประกอบของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แต่ TOWS สามารถเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ เพราะจะเน้นสภาพแวดล้อมภายนอก แต่ SWOT Analysis จะให้ความสำคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ประเด็นสำคัญ

SWOT เป็นการวิเคราะห์ใน 4 องค์ประกอบ  แต่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กรคุณ และ  จุดอ่อนและโอกาสและภัยคุกคามที่เราจะต้องเจอ ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นจุดแข็งของคุณ ลดการคุกคามจากภายนอก และใช้ความได้เปรียบที่เป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโอกาสที่คุณสามารถใช้ได้

การวิเคราะห์ SWOT สามารถใช้ “kick off” เพื่อกำหนดกลยุทธ์ของโครงการหรือเพิ่มความซับซ้อนให้มากขึ้นด้วยการใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กรอย่างจริงจัง หรือคุณจะใช้ SWOT เพื่อใช้วิเคราะห์ธุรกิจของคุณในมุมมองของคู่แข่งได้  ซึ่งคุณอาจจะนำเครื่องมือด้านการวิเคราะห์การตลาด และการวิเคราะห์ด้านการเงิน มาช่วยสนับสนุน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก เครื่องมือด้านการวิเคราะห์การตลาด และการวิเคราะห์ด้านการเงิน มาเปรียบเทียบกับจุดแข็งของคุณ  จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม อีกครั้ง เพื่อจะได้ให้เกิดความแม่นยำและเที่ยงตรง เพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้ต่อไป

สุดท้ายนี้ผมคงจบการอธิบายเกี่ยวกับ SWOT Analysis เพียงเท่านี้ แต่อย่างไรเสียนี้เป็นเพียงเครื่องมือ ซึ่งคุณจะต้องนำข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้มาประกอบการวิเคราะห์ สิ่งนี้จะสำคัญที่สุด และคุณจะต้องใช้ความเที่ยงธรรม และวิสัยทัศน์ ที่ยาวไกลในการวิเคราะห์ และตัดสินในในแต่ละองค์ประกอบของ SWOT

โอกาสนี้ ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีครับ

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

https://eiamsri.wordpress.com

http://www.interfinn.com

โฆษณา

พฤษภาคม 27, 2011 - Posted by | New Management

1 ความเห็น »

 1. ดอ้วขอบคุณคับกำลังมืดแปดด้าน T^T

  ความเห็น โดย Chatty | กรกฎาคม 26, 2012 | ตอบกลับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: