NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

8 ขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน (An 8-Step Process for Creating a Sustainable Culture of Innovation)


สวัสดี ครับ ผู้อ่านทุกๆท่านผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมหรือกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากบริษัทชั้นนำของโลก ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถสูงระดับเทพ และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน  ซึ่งผมมองว่าการสร้างนวัตกรรมาจากการมองจุดอ่อนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การอ่านหนังสือบทวิพากวิจารณ์ของบรรดาเกจิอาจารย์ในสาขาต่างๆ เข้ารับฟังสัมมนาที่หน่วยงานต่างๆ จัดให้เข้าฟังฟรี และมีค่าใช้จ่าย  ดังนั้น เรามาดูกันซิว่าวิธีที่จะสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างยั่งยืนเขาทำกันอย่างไร มาร่วมท่องโลกด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยกันนะครับ

1. สร้างความกระหาย : โดยธรรมชาติของความหิวจะกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าจะต้องรีบทำจะได้พัก ดังนั้นคุณจะต้องกระตุ้นพนักงานของคุณให้เป็นคนหิวกระหายที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  ดังนั้นขอให้ทุกๆ ท่านเดินตามผมไปทีละข้อ ให้ครบทั้ง 8 ข้อด้วยกันครับ

– เชิญบุคคลที่มีความสำคัญมาช่วย “สร้างแรงบันดาลใจ” สร้างสรรค์ความรู้สึก กระตุ้นให้เกิดการเลียนแบบความคิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมนักสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรของคุณ เช่น นายวิทิตนันท์ โรจนพาณิช อายุ 40ปี ผู้กำกับภาพยนต์โฆษณา เป็นคนไทยคนแรก ที่พิชิตเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ตามเวลา 08.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น โดยนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชูขึ้นเหนือศรีษะ พร้อมกับโบกธงไตรรงค์ 

เราต้องการให้พนักงานของเรามองว่าการสร้างนวัตกรรมเปรียบเสมือนการปีนขึ้นเขาเอเวอร์เรสต์ และเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ที่จะต้องมีการวางแผน การเตรียมใจ เตรียมความรู้สึกที่จะผิดหวังนับครั้งไม่ถ้วน

– การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา การให้อิสระในการสื่อสารระหว่างทีมงาน การให้ความเคารพซึ่งกันและกันยอมรับความผิดพลาดของตนเองและของสมาชิกในทีมงาน ซึ่งทั้งหมดจะต้องกระทำกันในห้องที่เรียกว่าห้องสร้างนวัตกรรมทางความคิด  ผมเสนอให้องค์กรทุกแห่งสร้างห้องแห่งนี้ ประกอบด้วย อุปกรณ์เกมส์ โต๊ะประชุมแบบเท่ห์  ตู้เย็นพร้อมเบียร์กระป๋อง  ที่นอนแสนสบาย เก้าอีนั่งพักผ่อน อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างไอเดียใหม่ๆ

– ทีมงานจะต้องมีการเลือก “หัวหน้าทีม” จากสมาชิกในทีมงานสร้างนวัตกรรมและต้องยอมรับความเห็นของหัวหน้าเสมอ

– นำข้อมูลของสินค้า/บริการด้านนวัตกรรมที่จะทำมา “ประชุมถกเถียงกัน” เพื่อหาแนวทางที่จะทำ เช่น หาจุดอ่อนของสินค้าชิ้นนี้  วิเคราะห์ด้านตลาดของสินค้า  ตำแหน่งทางการตลาด  ช่องทางการจำหน่าย เทคโนโลยีที่ใช้  มูลค่าด้านการตลาด  การสร้างนวัตกรรมจากสินค้านี้จะทำอย่างไร? เป็นหัวข้อในทีมสมาชิกต้องคิดให้ได้

2. กำหนดงบประมาณเงินเดิมพัน : ทีมงานที่รับผิดชอบด้านการคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมจะต้องจัดทำแผนธุรกิจของสินค้าชื้นใหม่นี้และประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการพัฒนาต้นแบบ และการทดลองใช้เบื้องต้นกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

– กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการเบื้องต้น

– กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาจนได้สินค้าต้นแบบ

– กำหนดรูปแบบการวิจัยและพัฒนา เช่น ใช้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเพียงพอ หรือไม่? จำเป็นจะต้องไปร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและทดสอบ หรือไม่? จำเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้เพิ่มเติม หรือไม่? จะต้องนำสินค้าต้นแบบที่พัฒนาได้ไปทดสอบที่ต่างประเทศ หรือไม่? เป็นต้น

3. ค้นหาเมล็ดพันธุ์ของความคิดสร้างสรรค์ : ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางจะต้องค้นหาเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ซ่อนตัวอยู่ในองค์กร  ซึ่งพวกเขาเหล่านี้อาจจะถูกปิดความคิดด้วยกฎระเบียบที่เป็นทางการ ล้าสมัย ห้ามเสนอข้ามแผนกหรือฝ่ายงานตน  หรือผู้เสนอความคิดใหม่ๆ กลายเป็น “แมลงสาบ” ในสายตาเจ้านายทันที  เป็นต้น ดังนั้นเรามาหาวิธีสร้างเครื่องมือสำหรับการค้นหาเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กรกัน ดังนี้

– การสร้างสายความคิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร เช่น การให้พนักงานโทรมาเล่าเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับเครื่องบันทึกเทปโทรศัพท์ ซึ่งผู้ที่จะเปิดเทปรับฟังได้มีเพียง “กรรมการผู้จัดการท่านเดียว” เท่านั้น

– การจัดประกวดความคิดด้านนวัตกรรมขึ้นภายในองค์กร ให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนที่ได้รับการคัดสรรค์ความคิด ในแต่ละสาขาที่ต้องการ

– การสร้างกระดานข่าวนวัตกรรม เช่น ติดทีวีจอแบนในบริเวณที่เป็นจุดพักผ่อนของพนักงาน นำสารคดีด้านนวัตกรรม หรือ ข่าวนวัตกรรมใหม่ๆ มากระตุ้นพนักงานให้เกิดการเลียนแบบความคิดด้านวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ให้กับองค์กร

4. เพาะปลูกสมาชิกทีมงานเมล็ดพันธุ์ : เมื่อบริษัทฯ สามารถค้นหาทีมงานที่รับผิดชอบด้านการคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเรียบร้อย และได้ตรวจสอบแนวคิดด้านนวัตกรรมและความเป็นไปได้ในการผลิตหรือพัฒนาภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม ก็ถึงเวลาที่บริษัทฯ จะต้องให้ความเป็นอิสระทางความคิด กระบวนการทำงาน  และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ทีมงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จให้ได้

5. การล้อมรั๋วข้อมูลด้านนวัตกรรม : ผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าทีมงานที่รับผิดชอบด้านการคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมจะต้องจัดทำการวางแผนการป้องกันความรู้และความลับด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรืออยู่ระหว่างการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และเมื่อพัฒนาได้สินค้าต้นแบบต้องคิดต่อในด้านช่องทางการตลาดและช่วงเวลาที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างไร

6. สร้างทีมงานต้นกล้าด้านความคิดนวัตกรรมทีมต่อไป : ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง จะต้องค้นหาและให้การสนับสนุนกับทีมงานด้านพัฒนานวัตกรรมทีมต่อไป เพื่อนำมาซึ่งความเจริญของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายในการพิจารณาอนุมัติ  บางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะความพร้อมด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีมากขึ้นสามารถนำความคิดด้านนวัตกรรมเก่ามาปัดฝุ่นได้ หรือการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนวัตกรรมขึ้นอีกด้วยการเพิ่มพื้นที่หรือจัดสถานที่ในบริษัทฯใหม่ให้เหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
7. กำหนดแนวทางด้านวัตกรรม : บริษัทฯ จำเป็นจะต้องกำหนดทางเลือกหลายๆ ทางว่าจะพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมในสาขาเดียวหรือจะไปจับมือกับองค์กรพันธ์มิตรต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรมและช่วยกันส่งเสริมจุดแข็งของกันและกัน ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการนำเสนอนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นออกสู่ตลาดและประสบความสำเร็จพอสมควร เพราะจะทำให้ง่ายแก่การจะไปชวนองค์กรภายนอกให้มาร่วมกันพัฒนาด้านนวัตกรรมร่วมกัน เป็นต้น
8. เฉลิมฉลองและเก็บเกี่ยว : ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมที่บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาขึ้นออกสู่ตลาดเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือประกาศผลยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งในช่วงเวลานี้ผู้บริหารระดับสูงจำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์ทีมงานผู้คิดค้น และจัดการมอบรางวัลให้กับพนักงานทั่วไปได้รับทราบ และเกิดการเลียนแบบที่จะทำอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ

สุดท้ายเราก็มาถึงบรรทัดสุดท้ายร่วมกันอย่างมีความสุข ขอให้ทุกๆ ท่านลองนำแนวทางการสร้างนวัตกรรมในองค์กรไปพิจารณาปรับใช้กับองค์กรของท่าน เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน สร้างกำไรให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีและมีความสุขทุกคนครับ

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.oknation.net/blog/ProjectManagement/

http://www.oknation.net/blog/newmanagement/

Advertisements

พฤษภาคม 15, 2011 - Posted by | New Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: