NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

25 บทเรียนจาก Jack Welch


สวัสดีครับ เรามาคุยกันต่อเรื่องการบริหารจัดการทีดี เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มาจากการไม่มองข้ามจุดเล็กๆ การเป็นคนช่างสังเกต แต่ไม่ใช่ช่างติ ช่างเตียน นะครับ แต่ต้องเป็นคนช่างคิด ช่างแก้ปัญหา ช่างค้นคว้า และช่างพัฒนา นะครับ วันนี้เรามาดูแนวคิดของ Jack Welch กันว่าทำอย่างไร เขา ถึงสามารถนำพาให้ GE ประสบความสำเร็จได้

Jack Welch เป้าหมาย คือ การทำให้จีอีมันนี่ “วิสาหกิจมากที่สุดในการแข่งขันของโลก.” เขารู้ว่ามันจะไม่น้อยกว่า “การปฏิวัติ” ในการแปลงความฝันที่เป็นจริง “รูปแบบของธุรกิจในองค์กรอเมริกาในปี 1980 ยังไม่ได้เปลี่ยนไปในทศวรรษที่ผ่านมา. คนงานทำงาน, ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทุกคนใหม่ที่พวกเขา. แบบฟอร์มและการอนุมัติและระบบราชการปกครองวัน.” 2Welch ‘s – ประกาศปฏิวัติตนเองหมายถึงสงคราม waging แบบเก่าของจีอี วิธีการทำบางสิ่งบางอย่าง reinventing บริษัท จากบนลงล่าง

วันนี้จีอีมันนี่ที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมการเรียนรู้ และ องค์กร boundaryless เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ชื่นชอบมากที่สุดในโลก

เทคนิคและความคิดที่ Welch ได้มีงานทำเพื่อย้าย GE ล่วงหน้าจะถูกใช้กับทุก บริษัท ขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ 1

1. สภาวะผู้นำ

ผู้จัดการเอาไปเป็นการ — ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ . ผู้นำคือคนที่สร้างแรงบันดาลใจที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่า “สิ่งที่เรากำลังมองหาที่สามารถเป็นผู้นำทุกระดับที่ รวมพลัง , ตื่นเต้นและ สร้างแรงบันดาลใจ มากกว่าการตัดกำลัง, กด, และการควบคุม.  ภาวะผู้นำกับการจัดการ

2. Manage Less

“เรามีความประหลาดใจอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการที่บุคคลส่วนมากจะทำอย่างไร เมื่อพวกเขาจะไม่สามารถบอกว่าจะทำอย่างไร ด้วยการบริหารจัดการ.” ใน เศรษฐกิจฐานความรู้ใหม่ , ผู้คนควรจะทำโดยใช้การตัดสินใจของตัวเอง การบริหารจัดการน้อยลงเป็น วิธีการจัดการที่ดีกว่า  ปิดการกำกับดูแลการควบคุมและระบบราชการเพราะมันจะฆ่าจิตวิญญาณในการแข่งขันของ บริษัท “ผู้จัดการที่อ่อนแอเป็นนักฆ่าธุรกิจ  คุณไม่สามารถสร้างความ มั่นใจในตัวเอง ในคนต่างๆ ได้”

3. Articulate Your Vision

ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจคน ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่า.” ผู้นำที่ดีที่สุดไม่ได้ให้โดยตอนคู่มือการใช้งานสำหรับคนงาน ผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้ที่มากับความคิดใหม่และ เป็นข้อวิสัยทัศน์ ที่ เป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นกระทำ

4. Simplify

รักษาง่ายสิ่งที่ เป็นหนึ่งในกุญแจสู่ ความสำเร็จทางธุรกิจ . “ข้อความง่ายๆ เดินทางได้เร็วขึ้นการออกแบบที่เรียบง่ายเข้าถึงตลาดได้เร็วขึ้นและขจัดความรกรุงรังช่วยทำให้การตัดสินใจได้เร็วขึ้น”

5. Get Less Formal

“คุณจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในขณะนี้ก็คือการรักษาชนิดของความเป็นกันเองขององค์กรที่สนับสนุนการเรียนการฝึกอบรมเพื่อความสะดวกสบายความท้าทายความคิดของสัตว์เลี้ยงเจ้านาย.”

6. Energize Others

ความเป็นผู้นำของแท้ มาจากคุณภาพของของคุณ วิสัยทัศน์ และความสามารถของคุณเพื่อจุดประกายให้ผู้อื่นปฏิบัติพิเศษ

7. Face Reality

เผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วดำเนินการขั้นแตกหัก ความผิดพลาดส่วนใหญ่ที่ผู้นำให้เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับการเต็มใจที่จะเผชิญกับความจริงแล้วที่กระทำต่อมัน หันหน้าสู่ความเป็นจริงมักจะหมายถึงการพูดและทำสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยม แต่โดยมายึดกับความเป็นจริงจะได้รับสิ่งที่ดีกว่า

8.  See Change as an Opportunity

เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส เป็นส่วนใหญ่ของความเป็นจริงในธุรกิจ “ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนเป็นจุดแข็งถึงแม้ว่ามันจะหมายถึงส่วนหนึ่งของ บริษัท ซึ่งพรวดพราดเข้าสู่ความสับสนรวมในขณะที่ …การเปลี่ยนแปลง มีทั้งที่ทำให้ดีอกดีใจและสนุกสนาน.” 1


9. Get Good Ideas from Everywhere

ได้รับความคิดดีๆ จากทุกที่ และความคิดใหม่เป็นธุรกิจเส้นเลือดของ “สมมติฐานการผ่าตัดในวันนี้ว่ามีบุคคลอื่นอยู่ที่ไหนสักแห่งที่มีความคิดที่ดีและการบังคับใช้การผ่าตัดคือการหาผู้ที่มีความคิดที่ดีที่เรียนรู้นั้นและนำไปสู่การปฏิบัติ — รวดเร็ว.” 10

10. Follow up

ติดตามทุกอย่าง ติดตามเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณแล้วจะปูทางสู่ความสำเร็จของคุณ

11. Get Rid of Bureaucracy

กำจัดระบบราชการ วิธีการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของพนักงานของคุณ คือ “เพื่อเปิดให้หลวมและได้รับการจัดการชั้นออก, ตัดห่วงระบบราชการออกจากเท้าของพวกเขา และอุปสรรคการทำงานออกจากทางของพวกเขา.”

12. Eliminate Boundaries

เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลมีอิสระในการเข้าถึงสำหรับเป็นไปไม่ได้ คุณต้องเอาสิ่งที่ได้รับในทางของพวกเขา “Boundarylessness” อธิบายถึงองค์กรเปิด เสรีของระบบราชการ และการอื่นใดที่ให้ไหลฟรีของความคิด, คน, การตัดสินใจและอื่น ๆ ความเป็นกันเอง ,สนุกสนาน และ ความเร็ว เป็นคุณสมบัติที่พบในองค์กร boundaryless


13. Put Values First 

อย่าให้ความสำคัญกับตัวเลขมากเกินไป “เบอร์ไม่ได้มองเห็น; ตัวเลขเป็นผลิตภัณฑ์.” 9 มุ่งเน้นที่ ค่า ของอาคาร ทีม , ความคิดร่วมกัน , คนอื่น ๆ ที่น่าตื่นเต้น

14. Cultivate Leaders

ปลูกฝังผู้นำ ที่มี สี่ E ของความเป็นผู้นำ : พลังงาน, พลัง , EDGE, และการดำเนินการ; ผู้นำที่ร่วม ค่า ของ บริษัท ของคุณและส่งมอบภาระผูกพัน

15.  Create a Learning Culture

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เปิด บริษัท ของคุณให้เป็น องค์กรการเรียนรู้ เพื่อจุดประกายการไหลเสรีในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิด “ความต้องการและความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาจากแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก — แปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อการเรียนรู้นี้ไปสู่การปฏิบัติ — สามารถใช้งานเปี่ยมประสิทธิภาพ เปรียบในการแข่งขัน 

16. Involve Everyone

ทุกคนเกี่ยวข้องกันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจับทั้งหมดสติปัญญาจากทุกคน วิธีการทำให้เกิดความกระตือรือร้นมันจะยอมให้พนักงานเสรีภาพและความรับผิดชอบที่ไกลกว่ามาก

17. Make Everybody a Team Player

ให้ทุกคนทำงานเป็นทีม ผู้จัดการควรเรียนรู้ที่จะกลายเป็นผู้เล่นทีม ผู้บริหารระดับกลางต้องมี ทีมงาน สมาชิกและโค้ช . ทำตามขั้นตอนต่อผู้จัดการผู้ที่จะไม่เรียนรู้ที่จะกลายเป็นผู้เล่นทีม

18. Stretch

การตั้งค่า เป้าหมายมีความยืดหยุ่น .  เป้าหมายยืด พลัง “เราได้พบว่าด้วยการติดต่อกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเรามักจะจริงจะเป็นไปไม่ได้และถึงแม้ว่าเราจะไม่มากทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลิกทำดีกว่าที่เราจะทำ.”

19. Instill Confidence

ปลูกฝังความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงแรงงาน ความเชื่อมั่น เป็นส่วนประกอบสำคัญของใด ๆองค์กรการเรียนรู้ . ชนะใบสั่งยาสำหรับเป็น ความเร็ว , ความเรียบง่าย และความมั่นใจในตนเอง มั่นใจคนตนเองที่เปิดรับ ความคิดที่ดีโดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของพวกเขา และยินดีที่จะแบ่งปันให้ “ก็เป็นเช่นเดียวกับกระแสความเร็วจากความเรียบง่ายความเรียบง่ายเป็นเหตุผลในความมั่นใจในตนเอง.” 15

20. Have Fun

มีความสนุก จะต้องเป็นสมาชิกของคุณใหญ่ใน กลยุทธ์ทางธุรกิจ . ไม่มีใครควรจะได้สนุกกับงานที่พวกเขาไม่ ถ้าคุณไม่ตื่นมีพลังงานขึ้นและตื่นเต้นกับการแก้ปัญหาชุดใหม่ของความท้าทายจากนั้นคุณอาจอยู่ในตำแหน่งงานที่ไม่ถูกต้อง

21. Be Number 1 or Number 2

เลือกเป็นที่ 1 หรือที่ 2 เมื่อคุณเป็นจํานวนสี่ ห้า ในตลาดเมื่อจำนวนหนึ่ง จาม คุณจะได้รับโรคปอดบวม.”เมื่อคุณอยู่จำนวนหนึ่ง, คุณสามารถควบคุมดวงชะตาของคุณ. จำนวน fours เก็บรวมพวกเขามีเวลาที่ยากลำบากหาก. ที่ไม่เหมือนกัน คุณกำลังสี่จำนวนและที่ว่าธุรกิจเฉพาะของคุณ. จากนั้นคุณต้องไปหาวิธีการเชิงกลยุทธ์เพื่อการได้รับแรง. แต่จีอีมันนี่มีของมาก คนจำนวน . 14


22. Live Quality

คุณภาพชีวิต “เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันโดยการไม่เพียง แต่ดีกว่าคู่แข่งของเรา แต่ด้วยการ ที่มีคุณภาพ ในระดับใหม่ทั้งหมด. เราต้องการให้คุณภาพของเราพิเศษดังนั้นจึงมีคุณค่าให้กับลูกค้าของเราให้ความสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเขาว่าผลิตภัณฑ์ของเรา กลายเป็นค่าทางเลือกจริงเท่านั้น.” 7


23. Constantly Focus on Innovation

“คุณได้มีเพียงอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้น นวัตกรรม . และคู่แข่ง more. คุณมีและต่อเนื่องมากขึ้นสำหรับน้อยผ่านทุนทางปัญญา. ชุนที่เพิ่มขึ้นและมองหาควอนตัมกระโดด.” ขณะนี้ปัจจัยพื้นฐานที่จะได้มีการศึกษามากขึ้น ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติม, ความเร็วเร็วขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นทั่วกระดาน


24. Live Speed

” ความเร็ว คือทุกอย่าง. มันเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ของ การแข่งขัน .” ความเร็ว, ความเรียบง่าย และ ความมั่นใจในตนเอง ได้พันอย่างใกล้ชิด โดยลดความซับซ้อนขององค์กรและปลูกฝังความเชื่อมั่นให้คุณสร้าง บริษัท รากฐานสำหรับองค์กรที่รวมของความเร็วลงในผ้า


25. Behave Like a Small Company

บริษัท ขนาดเล็ก มีขนาดใหญ่ ได้เปรียบในการแข่งขัน . พวกเขา”จะกระจายตัวกัน, ง่าย ,นอกระบบ บน. พวกเขาเจริญเติบโต ความรัก และ ราชการเยาะเย้ย บริษัท เล็ก ๆ . เติบโตบนความคิดที่ดี — ของพวกเขา. พวกเขาต้องการโดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาทุกคน มีส่วนร่วมทุกคน และให้รางวัลหรือเอาคนขึ้นอยู่กับพวกเขาเพื่อสมทบชนะ., บริษัท เล็ก ๆ ฝันใหญ่ฝันและตั้งแถบสูง — เพิ่มขึ้นและเศษส่วนไม่สนใจพวกเขา”. 11


คัดลอกจาก : http://www.1000ventures.com/business_guide/mgmt_new-model_25lessons-welch.html

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.oknation.net/blog/ProjectManagement/

http://www.oknation.net/blog/newmanagement/

 

Advertisements

พฤษภาคม 11, 2011 - Posted by | New Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: